Poznań
Liceum ogólnokształcące
XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi - G_1D biologiczno-chemiczny
Nazwa oddziału

 G_1D biologiczno-chemiczny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Interesują Cię nauki przyrodnicze? Chcesz w przyszłości poświęcić się ochronie środowiska lub zostać lekarzem? Podejmij naukę w klasie o profilu biologiczno–chemicznym. Uczniowie realizują program  rozszerzony w zakresie chemii oraz biologii. Od roku szkolnego 2019/2020 zajęcia chemii będą prowadzone w nowoczesnej i świetnie wyposażonej pracowni chemicznej. W trosce o jak najwyższy poziom przekazywanej uczniom wiedzy klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Instytutu Chemii UAM. W ramach tej współpracy odbywają się wykłady, warsztaty oraz zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników uczelni. 
W klasie drugiej proponujemy naukę dwóch autorskich przedmiotów: Angielski w medycynie oraz Elementów prawa (współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji UAM, Sądem Okręgowym w Poznaniu i Okręgową Izbą Radców Prawnych)W klasie trzeciej uczniowie uczestniczą w zajęciach przedmiotu Matematyczna reaktywacja, których celem jest powtórzenie wiadomości przed obowiązkowym egzaminem maturalnym z matematyki. Oprócz tradycyjnych form nauki, organizujemy liczne ciekawe zajęcia pozalekcyjne oraz proponujemy udział w różnych programach i konkursach w zakresie nauk przyrodniczych. Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język niemiecki (kontynuacja) albo język hiszpański (od podstaw).