Poznań
Liceum ogólnokształcące
XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi - G_1B biologiczno-geograficzny
Nazwa oddziału

 G_1B biologiczno-geograficzny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

Opis

Biologia czy geografia? Geografia czy biologia? Teraz nie musisz już wybierać! Podejmij naukę w klasie o profilu biologiczno-geograficznym, która realizuje program rozszerzony w zakresie tych dwóch przedmiotów. Taki układ nie tylko pozwala rozwijać zainteresowania uczniów w dziedzinie nauk przyrodniczych, ale daje także szerokie możliwości podczas rekrutacji na studia wyższe.  Klasa objęta jest patronatem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UE oraz Uniwersytetu Przyrodniczego, w ramach tej współpracy odbywają się wykłady, warsztaty oraz zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników uczelni. W klasie drugiej proponujemy naukę dwóch autorskich przedmiotów: Angielski w biznesie oraz Elementy prawa (współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji UAM, Sądem Okręgowym w Poznaniu i Okręgową Izbą Radców Prawnych)W klasie trzeciej proponujemy naukę, stworzonego specjalnie dla naszych uczniów, przedmiotu Matematyczna reaktywacja, którego celem jest powtórzenie wiadomości do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki. Naszym uczniom proponujemy również liczne wyjazdy i wycieczki, a także udział w programach i konkursach z zakresu geografii oraz biologii. Oprócz tradycyjnych form nauki organizujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne. Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język niemiecki (kontynuacja) albo język hiszpański (od podstaw).