Poznań
Liceum ogólnokształcące
XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi - G_1A humanistyczno-prawniczy
Nazwa oddziału

 G_1A humanistyczno-prawniczy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Jeśli masz duszę humanisty, chcesz poznawać przeszłość, rozumieć teraźniejszość, a do tego interesują Cię zagadnienia z dziedziny prawa, to ta klasa jest właśnie dla Ciebie. Proponujemy naukę trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym: języka polskiego, historii oraz WOS-u. Klasa objęta jest patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz Wydziału Historycznego UAM, w ramach którego odbywają się wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników uczelni. W klasie drugiej w ramach autorskiego przedmiotu Elementy prawa tematykę prawniczą przybliżą naszym uczniom przedstawiciele takich zawodów prawniczych jak: sędziowie, radcy prawni i komornicy (współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji UAM, Sądem Okręgowym w Poznaniu i Okręgową Izbą Radców Prawnych). Oferujemy zajęcia wykraczające poza ramy tradycyjnej nauki i stawiamy również na edukację kulturalną. Pragniemy rozbudzić w naszych uczniach potrzebę uczestniczenia w życiu kulturalnym i umiejętność świadomego postrzegania kultury. Nasi uczniowie goszczą regularnie w teatrze, kinie, muzeach oraz biorą udział w imprezach plenerowych. Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język niemiecki (kontynuacja) albo język hiszpański (od podstaw).