Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 34 - G_1eB
Nazwa oddziału

 G_1eB

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Opis

Elektronik:

Potrafi programować urządzenia elektroniczne, instalować i konserwować sprzęt telewizji kablowej, dozorowanej, automatyki przemysłowej, montować elementy 
i podzespoły elektroniczne, serwisować sprzęt elektroniczny.

Po zdobyciu zawodu elektronika istnieje możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej II stopnia kończącej się maturą i uzyskaniem tytułu technika elektronika (nauka trwa dwa lata).