Poznań
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta - G_1E HUMANISTYCZNA
Nazwa oddziału

 G_1E HUMANISTYCZNA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

Opis

    Klasa humanistyczna skierowana jest do uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi. Drogi Uczniu, jeżeli lubisz literaturę, kino oraz teatr, to jest to klasa właśnie dla Ciebie.

Uczniowie klasy HUMANISTYCZNEJ to przyszli studenci m.in. takich kierunków jak:  nauki polityczne oraz społeczne, prawo, kierunki artystyczne i filologiczne, historia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, filozofia, pedagogika, psychologia, filmoznawstwo,  teatrologia.


Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia.

Przedmioty uzupełniające: wiedza o filmie, przyroda.Klasa objęta jest patronatem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (klasa patronacka).

Uczniowie biorą udział m.in. w:

     •          wykładach uniwersyteckich oraz spotkaniach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych na terenie szkoły,
     •          konferencji międzyszkolnej organizowanej przez Instytut Filologii Polskiej UAM,
     •        ogólnopolskim programie „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” – raz w miesiącu udział klasy w pokazach filmowych w kinie Muza,
     •           lekcjach internetowych w muzeum POLIN,
      •    wyjściach do teatrów, opery, na wystawy i spektakle filmowe.
       •           cyklicznych spotkaniach z poezją w ramach Listopada Poetyckiego,