Poznań
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta - G_1D2 EUROPEJSKA
Nazwa oddziału

 G_1D2 EUROPEJSKA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język hiszpański

 Geografia

Opis

  Klasa EUROPEJSKA adresowana jest do młodzieży, zainteresowanej nauką geografii oraz języka obcego. Uczniowie kontynuują nauczanie języka angielskiego oraz mają możliwość rozwijania swoich umiejętności lingwistycznych na poziomie rozszerzonym z języka niemieckiego lub hiszpańskiego. Doskonalą swoją sprawność językową podczas międzynarodowych spotkań w ramach wymian młodzieżowych z Niemcami i Włochami oraz wyjazdów edukacyjnych do Hiszpanii.

Uczniowie klasy EUROPEJSKIEJ to przyszli studenci m.in. takich kierunków jak: geografia, geoinformatyka, geologia, kierunki filologiczne, turystyka i rekreacja, europeistyka, stosunki międzynarodowe.


Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

D2: geografia, język hiszpański

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, turystyka kulturowa.


Klasa objęta jest patronatem Centrum Turystyki Kulturowej  TRAKT – operatora Bramy Poznania.

Uczniowie biorą udział m.in. w:

 •         spotkaniach w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, dotyczących ruchu turystycznego w Poznaniu,
 •          zwiedzaniu zabytków Poznania w ramach zajęć z turystyki kulturowej,
 •           warsztatowych zajęciach terenowych,
 •          prowadzeniu eksperymentalnego biura podróży,
 •           Festiwalu Nauki na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM,

·                            lekcjach w Muzeum Archeologicznym i Narodowym,

 •          wykładach akademickich – „Powtórki przed…”,
 •           działalności Koła Turystycznego.