Poznań
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta - G_1C BIZNESOWA
Nazwa oddziału

 G_1C BIZNESOWA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Klasa BIZNESOWA skierowana jest do młodzieży, która pragnie posiąść umiejętności poznania różnych zjawisk gospodarczych, ekonomicznych, przyrodniczych oraz społecznych.

Uczniowie będą mieli możliwość zgłębiania wiedzy w zakresie zakładania                  i prowadzenia działalności gospodarczej, poznawania wielu ciekawych firm, instytucji publicznych, wypełniania dokumentacji firmowej oraz nabywania umiejętności interpersonalnych.

Uczniowie klasy BIZNESOWEJ to przyszli studenci m.in. takich kierunków jak: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, inżynieria zarządzania, polityka społeczna, pedagogika, stosunki międzynarodowe.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, matematyka,

Przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce, historia i społeczeństwo.

 

Klasa objęta jest patronatem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Ekonomiczna Klasa Akademicka) oraz Wydziału Ekonomiczno – Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uczniowie biorą udział m.in. w

 • „Tygodniu z firmami” przy współpracy z Urzędem Miasta Poznania (m.in.  MAN, OSRAM, Franklin Templeton Investments Poland, The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o.),
 •  warsztatach prowadzonych m.in. przez Wyższą Szkołę Bankową, Centrum Doradztwa Zawodowego, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Punkt Informacji Europejskiej,
 • zgłębianiu wiedzy w zakresie ubezpieczeń społecznych, występujących w Polsce w ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – realizacja projektu  „Lekcje z ZUS”,
 • Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM,
 • wizytach w Narodowym Banku Polskim w celu zapoznania się z zasadami funkcjonowania banku centralnego w Polsce,
 • wizytach w Banku Pekao celem poznania działalności banków i ich podstawowych czynności, jakie świadczą na rzecz obywateli w Polsce,
 • „Dniu Przedsiębiorczości”, „ Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości”,