Poznań
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta - G_1B INŻYNIERYJNA
Nazwa oddziału

 G_1B INŻYNIERYJNA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

    Profil tej klasy skierowany jest do uczniów pragnących rozwijać swoje zamiłowania w kierunku przedmiotów ścisłych oraz nauk politechnicznych. Proponujemy możliwość wyboru nauczania fizyki lub chemii na poziomie rozszerzonym.


Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka,

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.

 

Uczniowie klasy INŻYNIERYJNO-TECHNOLOGICZNEJ to przyszli studenci m.in. takich kierunków jak: inżynieria, mechanika i budowa maszyn, automatyka, robotyka, elektrotechnika, akustyka, gospodarka przestrzenna, geoinformacja, ekonomia, polityka społeczna, zarządzanie.

Klasa objęta jest patronatem Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej (Politechniczna Klasa Akademicka)

Uczniowie biorą udział m.in. w:

  •          wykładach dla Politechnicznych Klas Akademickich,
  •        wycieczkach dydaktycznych, np. do Centrum Nauki Eksperymentu w Gdyni, Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach i Planetarium w Toruniu,
  •     spotkaniach z przedstawicielami grup zawodowych: informatykami z Microsoftu, grafikami i programistami gier komputerowych,
  •           realizacji doświadczalnych projektów uczniowskich,