Poznań
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta - G_1A PROZDROWOTNA
Nazwa oddziału

 G_1A PROZDROWOTNA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Klasa PROZDROWOTNA skierowana jest do młodzieży pragnącej rozwijać własne zainteresowania w zakresie biologii i chemii oraz szeroko rozumianych nauk przyrodniczych. Uczniowie klasy PROZDROWOTNEJ to przyszli studenci m.in. takich kierunków jak: medycyna, rehabilitacja, farmacja, fizjoterapia, dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, inżynieria środowiska, kierunki przyrodnicze, kosmetologia, weterynaria. Klasa objęta patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.


Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia.

Przedmioty uzupełniające: elementy dietetyki, historia i społeczeństwo.


Uczniowie biorą udział m.in. w:

  •          zielonych lekcjach w Palmiarni Poznańskiej,
  •        wykładach i warsztatach organizowanych przez Koło Naukowe Studentów Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego  - „Od laika do przyrodnika”,
  •             zajęciach Naukowego Koła Chemików, w tym - zajęciach laboratoryjnych,
  •        wykładach na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  •      wykładach na Wydziale  Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego.
  •         zajęciach laboratoryjnych, np. z dziedziny chemii sądowej, prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.