Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi - G_1A DZIENNIKARSKA
Nazwa oddziału

 G_1A DZIENNIKARSKA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język obcy nowożytny

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa Dziennikarska