Poznań
Technikum
Technikum Łączności - G_1tT
Nazwa oddziału

 G_1tT

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Technik teleinformatyk: zarządza systemami informatycznymi, zabezpiecza sieci przed zagrożeniami zewnętrznymi, łączy wiedzę z zakresu informatyki, elektroniki 
i telekomunikacji.