Poznań
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego - G_1E Politechniczna INŻYNIER
Nazwa oddziału

 G_1E Politechniczna INŻYNIER

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

G_1E – Politechniczna INŻYNIER

1.       Przedmioty rozszerzone:

1)      Matematyka:

2)      Fizyka:

3)      Informatyka:

2.       Przedmioty uzupełniające:

1)      Historia i społeczeństwo

3.       Języki obce

1)      I język – angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum

2)      II język – niemiecki lub rosyjski jako drugi język nauczany od podstaw

4.       Kierunki studiów, do których przygotowuje to między innymi:

·         informatyka

·         fizyka

·         matematyka

·         ekonometria

·         kierunki politechniczne