Poznań
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego - G_1D Dietetyczna FIT
Nazwa oddziału

 G_1D Dietetyczna FIT

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Biologia

 Język angielski

Opis

G_1D Dietetyczna FIT

  1. Przedmioty rozszerzone:

·         Geografia

·         Język angielski

·         Biologia

  1. Przedmioty uzupełniające:

·         Historia i społeczeństwo

·         Podstawy dietetyki (program autorski)

Kształtowanie zainteresowań i zdolności m.in. w zakresie:

·         podstawowe zagadnienia związane z żywieniem człowieka

·         znaczenie żywienia w sporcie

·         energia a wydolność organizmu ludzkiego

·         przed, podczas i po treningu

·         piramida zdrowego żywienia

·         suplementacja zdrowego człowieka

·         żywienie w treningach i podczas zawodów

·         utrata i przyrost masy ciała

·         przepisy

Stosowane formy zajęć:

·         lekcje multimedialne: filmy i prezentacje realizujące zagadnienia związane z dietetyką

·         wdrażanie do samodzielnej nauki

·         przewidziane konferencje tematyczne związane z zagadnieniem żywienia człowieka

·         zajęcia praktyczne: przygotowywanie podstawowych potraw

·         możliwy udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich: targi gastronomiczne i sportowe

·         rozwijanie indywidualnych zainteresowań

 

·         Trening personalny (program autorski)

Kształtowanie zainteresowań i zdolności m. in. w zakresie:

·         trening indywidualny

·         trening zdrowotny

·         trening sportowy

·         trening oparty na funkcjonalnym ruchu

·         hartowanie kondycji, wzmocnienie mięśni oraz kształtowanie atletycznej sylwetki

·         diagnostyka funkcjonalna

·         indywidualny dobór środków treningowych

·         właściwy odpoczynek i regeneracja

·         indywidualny dobór ćwiczeń rozciągających mięśnie

Stosowane formy zajęć:

·         lekcje multimedialne – filmy i prezentacje realizujące zagadnienia związane z treningiem

·         warsztaty z wykorzystaniem poznanych elementów treningu

·         konferencje tematyczne

·         zajęcia praktyczne

  1. Języki obce:

1)     I język: angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum,

2)     II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.

  1. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil to m. in.:

·         wychowanie fizyczne

·         sport

·         dietetyka

·         technologia żywności i żywienia człowieka

·         animacje Sportowe Osób 50 plus

·         turystyka

·         turystyka i rekreacja

·         geografia