Poznań
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego - G_1C Ratownictwo medyczne RATOWNIK
Nazwa oddziału

 G_1C Ratownictwo medyczne RATOWNIK

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

G_1C Ratownictwo medyczne RATOWNIK

1.      Przedmioty rozszerzone:

1)      Biologia:

Od wielu lat współpracujemy z organizacjami zajmującymi się edukacją prozdrowotną i proekologiczną, np.: Drużyną Szpiku, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Sanepidem, Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej czy Polskim Czerwonym Krzyżem.

Oferujemy w ramach rozszerzonego programu biologii zajęcia terenowe w Ogrodzie Botanicznym, Palmiarni, Wielkopolskim Parku Narodowym, Poznańskich Ogrodach Zoologicznych, a także w poznańskich ośrodkach badawczych, wycieczki dydaktyczne i zajęcia edukacyjne w terenie.

Zapewniamy przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych, organizowanie sesji naukowych pod kierunkiem nauczycieli - z udziałem przedstawicieli poznańskich ośrodków naukowych, udział w prelekcjach i warsztatach.

2)      Chemia:

W ramach rozszerzonego programu chemii oferujemy między innym: naukę w pracowni chemicznej wyposażonej w sprzęt do prac laboratoryjnych, udział w warsztatach laboratoryjnych i wykładach organizowanych na terenie UAM i Politechniki Poznańskiej. Zapewniamy przygotowanie do konkursów przedmiotowych i olimpiad, organizowanie sesji przedmiotowych przygotowywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli - z udziałem przedstawicieli poznańskich ośrodków naukowych. Oferujemy możliwość poszerzenia zainteresowań na kółku chemicznym.

3)      Język angielski

2.      Przedmioty uzupełniające:

1)      Ratownictwo medyczne (program autorski)

Zajęcia w ramach ratownictwa medycznego kierowane są do osób, które chcą pomagać innym oraz są zainteresowane zawodami związanymi ze służbami ratowniczymi, medycznymi, pożarniczymi.

W ramach zajęć uczniowie zdobywać będą wiedzę oraz umiejętności  z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Oferujemy zajęcia szkoleniowe i ćwiczenia oraz spotkania ze specjalistami w zakresie zdrowia.

2)      Język angielski w zawodach medycznych (program autorski)

3)      Historia i społeczeństwo.

3.      Języki obce

1)      I język - angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum

2)      II język  - niemiecki lub język rosyjski jako drugi język nauczany od podstaw

4.      Kierunki studiów, do których przygotowujemy to m. in.:

·         ratownictwo medyczne

·         biologia

·         stomatologia

·         chemia

·         medycyna

·         farmacja

·         weterynaria,

·         biotechnologia,

·         kosmetologia,

·         ochrona środowiska,

·         technologia żywności,

·         towaroznawstwo,

·         biotechnologia,

·         kierunki rolnicze: agrobiologia, agrochemia,

·         audiofonologia,

·         bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczne,

·         bioinformatyka, bezpieczeństwo żywności,

·         inne kierunki, m.in. na Akademii Wychowania Fizycznego.