Poznań
Technikum
Technikum Łączności - G_1i2T
Nazwa oddziału

 G_1i2T

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych

Opis

Technik informatyk: montuje i serwisuje komputery osobiste i urządzenia peryferyjne, projektuje lokalne sieci komputerowe, zarządza nimi, tworzy aplikacje internetowe i bazy danych.
Uwaga: w klasie 1 gi2T zajęcia z informatyki, geografii i wychowania fizycznego - prowadzone są w języku angielskim.