Poznań
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego - G_1B Dziennikarstwo i turystyka REPORTER
Nazwa oddziału

 G_1B Dziennikarstwo i turystyka REPORTER

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

G_1B REPORTER - dziennikarstwo i turystyka

1.       Przedmioty rozszerzone:

1)      Geografia

 w ramach zajęć oferujemy:

      rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,

      przygotowanie do studiowania geografii i dyscyplin pokrewnych,

      wdrażanie do samodzielnej nauki,

      nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów,

      wycieczki przedmiotowe,

      udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych,

      rozwijanie zainteresowań geograficznych,

      udział w wykładach organizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

2)      Język angielski

3)      Wiedza o społeczeństwie

        zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminatora maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie,

        nauczanie poprzez multimedia,

        rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,

        przygotowanie do udziału w Olimpiadzie oraz w konkursach wiedzy,

        organizowanie wycieczek edukacyjnych,

        współpraca z Sądem Rejonowym w Poznaniu,

        współpraca z Wydziałem Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UAM,

        udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych,

        organizowanie i prowadzenie debat w klasie oraz na terenie szkoły,

        spotkania ze studentami Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa,

        spotkania z radnymi miasta Poznania oraz z przedstawicielami władzy centralnej.

2.       Przedmioty uzupełniające:

1)    Historia i społeczeństwo

2)    Edukacja europejska (program autorski) - zajęcia poświęcone powstaniu i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jej współpracy z innymi krajami, charakterystyce państw europejskich wzbogacone warsztatami europejskimi przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej (program autorski)

3)      Turystyczne atrakcje Polski (program autorski) - zajęcia składające się z dwóch bloków tematycznych: historycznych i geograficznych atrakcji Polski. Są one poświęcone poznaniu najważniejszych i najbardziej znanych obiektów turystycznych w Polsce ale także zapoznające z podstawami turystyki, organizacją imprez turystycznych i praca przewodnika turystycznego. W zakresie realizacji tego przedmiotu współpracujemy z Wydziałem Turystyki Wiejskiej Uniwersytetu Przyrodniczego

4)      Elementy dziennikarstwa (program autorski) - zajęcia rozwijające umiejętności literackie uczniów

3.       Języki obce:

1)      I język: angielski w zakresie rozszerzonym jako kontynuacja nauki z gimnazjum,

2)      II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.

4.       Kierunki studiów, do których przygotowuje profil to m. in.:

·         Wychowanie Fizyczne

·         Sport

·         Animacje Sportowe Osób 50 plus

·         Turystyka

·         Geografia

·         Geodezja

·         Kartografia

·         Ekonomia

·         Dziennikarstwo

·         Socjologia