Poznań
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego - G_1A Pedagogiczno-społeczna MENTOR
Nazwa oddziału

 G_1A Pedagogiczno-społeczna MENTOR

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

G_1A–MENTOR pedagogiczno-społeczny klasy A pedagogiczno-społecznej

Klasa dla osób zainteresowanych literaturą, historią, polityką i problemami współczesnego świata.

Planujesz studiować np.:

 socjologię, psychologię, prawo, historię, lub pedagogikę? Twoim marzeniem jest praca w przedszkolu, a może studia na AWF? Ta oferta została przygotowana właśnie dla Ciebie!

  1. Przedmioty rozszerzone

1)      Język polski

Rozwijanie zainteresowań humanistycznych m.in. poprzez:

·         nauczanie przez multimedia,

·         realizację zagadnień programowych oraz projektów edukacyjnych przy użyciu technologii mobilnej,

·         organizowanie sesji polonistycznych,

·         możliwość udziału w dodatkowych zajęciach z zakresu poezji, teatru, dziennikarstwa, filmu,

·         korzystanie z oferty instytucji kulturalnych (teatry, kino, lekcje muzealne, współpraca z bibliotekami, wykłady otwarte na poznańskich uczelniach),

·         możliwość prezentacji talentów recytatorskich, muzycznych i twórczych w corocznym Wieczorze poetyckim

·         przygotowanie do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach związanych z przedmiotem.

2)      Wiedza o społeczeństwie

    Poszerzysz swoją wiedzę poprzez:

·         zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminatora maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie,

·         nauczanie poprzez multimedia,

·         rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,

·         przygotowanie do udziału w Olimpiadzie oraz w konkursach wiedzy,

·         organizowanie wycieczek edukacyjnych,

·         współpraca z Sądem Rejonowym w Poznaniu,

·         współpraca z Wydziałem Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UAM,

·         udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych,

·         organizowanie i prowadzenie debat w klasie oraz na terenie szkoły,

·         spotkania ze studentami Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa,

·         spotkania z radnymi miasta Poznania oraz z przedstawicielami władzy

3)       Historia

W ramach zajęć oferujemy:

·       nauczanie historii w zakresie rozszerzonym,

·       rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,

·       rzetelne przygotowanie do studiowania historii i dyscyplin pokrewnych,

·       wdrażanie do samodzielnej nauki,

·       nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów,

·       wycieczki przedmiotowe,

·       udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych,

·       rozwijanie zainteresowań humanistycznych. centralnej.

·       Przygotowanie do udziału w konkursach regionalnych i olimpiadach tematycznych

JAK WYKORZYSTAMY iPady?

Będziemy:

·         organizować wywiady i sondy uliczne, tworząc własne bazy danych,

·         tworzyć ankiety,

·         utrwalać własne symulacje rozpraw sądowych,

·         tworzyć prezentacje, plakaty i filmy,

·         pracować na plikach filmowych, dźwiękowych oraz danych z badania opinii publicznej.

  1. Przedmioty uzupełniające:

1)       Elementy socjologii ( program autorski)

2)       Podstawy pedagogiki (program autorski)

  1. Języki obce:

1)      I język: angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum,

2)      II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.

  1. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil, to m.in.:

·         pedagogika

·         socjologia

·         psychologia

·         historia,

·         archeologia,

·         prawo

·         europeistyka,

·         politologia,

·         dziennikarstwo,

·         administracja,

·         socjologia,

·         kulturoznawstwo

 

,