Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXVIII Liceum Ogólnokształcące - G_IaL humanistyczna - manager kultury
Nazwa oddziału

 G_IaL humanistyczna - manager kultury

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa humanistyczna - manager kultury z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii i języka angielskiego oraz przedmiotami uzupełniającymi:  medioznawstwo i zarządzanie kulturą. Język angielski w zakresie rozszerzonym będzie prowadzony w grupie dla początkujących i dla zaawansowanych zależnie od potrzeb. Jako drugi język obcy – do wyboru przez ucznia – będzie język niemiecki lub rosyjski.
W klasie humanistycznej – manager kultury umożliwiamy zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu mediów i ich roli we współczesnym świecie. Często odwiedzamy teatry, uczniowie rozwijają talent w licznych konkursach, warsztatach humanistyczno-medialnych. Co roku organizujemy Festiwal Małych Form Teatralnych „Chichot Pegaza”, cieszący się olbrzymią popularnością wśród gimnazjalistów z Poznania i okolic (w 2019 r. - X edycja).
Pogłębiona wiedza z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, umożliwia podjęcie przez absolwentów studiów na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie, kulturoznawstwo.
Mamy 93,33% zdawalności matury z języka polskiego i ponad 100% z języka angielskiego.
Możliwości zatrudnienia: dziennikarstwo, specjaliści w zakresie PR, agencje reklamowe, biura promocji, instytucje kulturalne.