Poznań
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki - G_1E
Nazwa oddziału

 G_1E

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Biologia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Biologia

 Chemia

 Geografia

 Historia

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji językowych (język niemiecki)

Opis

Dwujęzyczna (niemiecka)