Poznań
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki - G_1D
Nazwa oddziału

 G_1D

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Politechniczna