Poznań
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki - G_1C
Nazwa oddziału

 G_1C

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

 Matematyka

Opis

Ekonomiczna