Poznań
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki - G_1B
Nazwa oddziału

 G_1B

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Biologiczno-chemiczna