Poznań
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki - G_1A
Nazwa oddziału

 G_1A

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

Opis

Medialna