Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 29 - G_Z2 elektryk
Nazwa oddziału

 G_Z2 elektryk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Opis