Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXIX Liceum Ogólnokształcące - G_O1 sportowo-obronna
Nazwa oddziału

 G_O1 sportowo-obronna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Wiedza o społeczeństwie

 Biologia

 Geografia

 Język angielski

Opis