Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 42
Zespół szkół
Adres
ul.św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań
Telefon
61 833-38-35
E-mail
Strona www
Dyrektor
Hanna Łuczak-Boivin
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Rajd na Dziewiczą Górę
 • Rajd na Dziewiczą Górę
 • Rajd na Dziewiczą Górę
 • Wolontariat
 • Wolontariat
 • Finał Konkursu Wolontariusz Roku 2018
 • Halloween
 • Halloween
 • Halloween
 • Halloween
 • Przedstawienie teatralne
 • Przedstawienie teatralne
 • Cukiernicy
 • Cukiernicy
 • Cukiernicy
 • I Poznański Bieg Zawodowców zorganizowany przez naszą szkołę
 • I Poznański Bieg Zawodowców zorganizowany przez naszą szkołę
 • I Poznański Bieg Zawodowców zorganizowany przez naszą szkołę
 • I Poznański Bieg Zawodowców zorganizowany przez naszą szkołę
 • I Poznański Bieg Zawodowców zorganizowany przez naszą szkołę
 • I Poznański Bieg Zawodowców zorganizowany przez naszą szkołę
Opis

Branżowa Szkoła I stopnia nr 42 proponuje w roku szkolnym 2019/2020 naukę w klasach ogólnodostępnych oraz terapeutycznych (dla uczniów mających trudności w nauce).

Szkoła posiada nowoczesny sprzęt w postaci: tablic multimedialnych, tabletów i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Korzystamy z e-dziennika.   W szkole wprowadzono tutoring wychowawczy oraz mediacje rówieśnicze. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, Radą Osiedla oraz z renomowanymi zakładami, w których uczniowie mają możliwość praktycznej nauki zawodu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Kształcimy młodocianych pracowników w następujących zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, sprzedawca, fryzjer, kucharz, cukiernik, stolarz, ślusarz, krawiec, piekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie zakładów pracy. Organizuje ją szkoła wraz z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą. Klasy objęte są patronatem Auto-Watin oraz Chaty Polskiej. Naszej szkole przyświeca idea równości, tolerancji i wzajemnego szacunku. Wyrazem tego są zajęcia przeciwdziałające dyskryminacji i wykluczeniu. W ramach wspomnianych zajęć są organizowane liczne wycieczki, warsztaty, spotkania w przestrzeni szkolnej i miejskiej.


Opisy i zdjęcia z ważnych wydarzeń szkoły znajdziesz na naszym fanpage: Branżowa Szkoła I stopnia nr 42 w Poznaniu


Oferta
Dojazd
Szkoła mieści się przy ul. św. Jerzego w pobliżu Rynku Wildeckiego. Dojazd tramwajem nr : 2, 9, 10.
Historia
Branżowa Szkoła I stopnia rozpoczęła swoją działalność  1 września 2017 r. na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 42, która powstała w 2014 roku.
Koła zainteresowań

Szkolne Koło Wolontariatu, zajęcia przeciwdziałające dyskryminacji i wykluczeniu, Klub Biegacza BS 42, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, SKS i siłownia.


Współpraca z pracodawcami
Ford Auto-Watin, Chata Polska, Fawor, Cukiernia i Piekarnia Liczbańscy, salony fryzjerskie
Drzwi otwarte
4 kwietnia 2019r. godz. 16:00-19:00
Osiągnięcia
Wyróżnienie w Konkursie Poznański Wolontariusz Roku 2018r.