Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 34
Zespół szkół
Adres
ul.Przełajowa 4, 61-622 Poznań
Telefon
(61) 825 00 11
Fax
(61) 820 24 92
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Jerzy Małecki
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Branżowa Szkoła I stopnia nr 34 pozwala na zdobycie zawodu elektronika. Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Zajęcia praktyczne odbywać się będą w firmie Modertrans Poznań (www.modertrans.pl), która specjalizuje się w produkcji, modernizacji i serwisowaniu tramwajów.
Oferta
Dojazd
Dojazd do szkoły :  linie autobusowe nr 174, 151, 190, 183, 167, 911, 147.
Historia
www.zsl.poznan.pl
Koła zainteresowań

W naszej szkole istnieje możliwość wszechstronnego rozwoju zdolności i pasji przez liczne koła zainteresowań odpowiadające potrzebom uczniów: fotograficzne, elektroniczne, informatyczne, językowe czy sportowe. Życie szkolne umila działający zespół rockowy. 

Organizujemy spotkania i warsztaty z absolwentami szkoły, ludźmi sukcesu w branżach odpowiadających kierunkom kształcenia. "Wolontariat z klasą" i "Wolontariat po sąsiedzku", to  możliwość rozwijania kompetencji społecznych.

Wiele ciekawych imprez i uroczystości szkolnych organizowanych jest przez prężnie działający Samorząd Uczniowski.

Prowadzone są również zajęcia przygotowujące do zdobycia certyfikatów Microsoft, Cisco i SEP

Osiągnięcia
Zajęcia prowadzone przez nauczycieli certyfikowanych instruktorów systemowo-sieciowych (Microsoft, Novell, Cisco) W trakcie nauki możliwość uzyskania certyfikatów firm Microsoft, Cisco, które w przyszłości ułatwią start zawodowy Praktyki zawodowe w zakładach patronackich i za granicą (realizowane w ramach projektu Erasmus +) Monitoring placówki w ramach programu „Bezpieczna szkoła” Upoważnienie OKE do organizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Drzwi otwarte

14 marca 2019 r. - godzina 17.00 (czwartek)

30 marca 2019 r. - godzina 9.00 (sobota) absolwenci gimnazjum, godzina 11.00 absolwenci szkoły podstawowej

11 maja 2019 r. - godzina 9.00 (sobota) absolwenci gimnazjum, godzina 11.00 absolwenci szkoły podstawowej

Zakres wiekowy
15-20 lat
Kontakty zagraniczne

W ramach programu Erasmus plus, Zespół Szkół Łączności realizuje projekty w sektorze: Kształcenie i szkolenie zawodowe dedykowane młodzieży uczącej się w Technikum Łączności. Poprzez zagraniczną praktykę zawodową, odbywającą się w Sewilli młodzież ma niepowtarzalną szansę na zdobycie nowych kompetencji zawodowych i językowych za granicą. Udział młodzieży w praktykach zawodowych w Hiszpanii i Niemczech to przede wszystkim zdobycie wiedzy i doświadczenia na światowych rynkach pracy, doskonalenie własnych umiejętności oraz wszechstronny rozwój osobowy. Szkoła realizuje również projekty w sektorze partnerstwa strategicznego (Erasmus+), dzięki którym znacznie wzrasta jakość kształcenia zawodowego, głównie dzięki wymianie doświadczeń z partnerami z zagranicy oraz zaangażowanie lokalnych i zagranicznych firm w proces kształcenia zawodowego.

Rozpoczęcie projektu "Young Goes Further" w ramach programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne. Celem projektu jest rozwój kompetencji miękkich młodzieży i kadry ZSŁ. Uczniowie w szczególności rozwiną umiejętności związane z przedsiębiorczością oraz możliwościowi samozatrudnienia. Plany pracy dydaktycznej dotyczące przedmiotów ogólnych i zawodowych zostaną zmodyfikowane i uzupełnione o elementy praktycznego wykorzystania wiedzy niezbędnej do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy oraz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczości uczniów i kadry ZSŁ.


Zajęcia pozalekcyjne

Prowadzenie szerokiej oferty praktyk zawodowych, których głównym celem jest wzrost kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów Technikum Łączności. Miejsca praktyk to regionalne i krajowe przedsiębiorstwach takie jak Cognifide, FlexLink, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Kimball Electronics Polska. Ponadto, uczniowie odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach szkoleniowych w Sevilli i Maladze w ramach kontynuacji programu Erasmus plus.

Firmy Flexlink, Kimball Electronics objęły patronatem 5 klas technikum.

 

Współpraca z pracodawcami

Prowadzenie szerokiej oferty praktyk zawodowych, których głównym celem jest wzrost kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów Technikum Łączności. Miejsca praktyk to regionalne i krajowe przedsiębiorstwach takie jak Cognifide, FlexLink, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Kimball Electronics Polska. Ponadto, uczniowie odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach szkoleniowych w Sevilli i Maladze w ramach kontynuacji programu Erasmus plus.

Firmy Flexlink, Kimball Electronics objęły patronatem 5 klas technikum.