Poznań
Technikum
Technikum Budowlano - Drzewne
Zespół szkół
Adres
ul.Raszyńska 48, 60-135 Poznań
Telefon
61 861 00 27
Fax
61 861 00 43
E-mail
Strona www
Dyrektor
Grzegorz Owczarzak
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Technikum Budowlano-Drzewne ma swoją historię i tradycje od ponad 60 lat – od 1956 roku. Mając różne nazwy – Szkoła Rzemiosł Budowlanych, Technikum Budowlane i Technikum Technologii Drewna, Zespół Szkół Budownictwa Nr 2 itp., wchodzi w skład Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych im. Bolesława Chrobrego. Ta wieloletnia tradycja szkoły i ogromne doświadczenie kadry pedagogicznej gwarantuje stały i wysoki poziom wykształcenia ogólnego oraz fachowość w wykształceniu zawodowym. O jakości pracy naszej szkoły świadczy m.in. otrzymanie w 1996 roku Złotej Odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" oraz otrzymanie w 2006 roku przyznanego przez Związek Rzemiosła Polskiego najwyższego odznaczenia rzemieślniczego - Złotego Medalu im. Jana Kilińskiego "Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego". Szkoła posiada również od 2004 roku certyfikat i tytuł "Szkoła z klasą" a od 2008 roku certyfikat jakości "Szkoła Przedsiębiorczości". W latach 2008 i 2009 Szkoła uzyskała także, przyznany przez "Głos Wielkopolski", tytuł "Mocna Szkoła". W rankingu szkół, prowadzonym przez miesięcznik "Perspektywy" w 2016 roku nasze technikum uzyskało tytuł "Złotej Szkoły" wśród najlepszych techników w Polsce a w zakresie wyników egzaminów zawodowych zajęliśmy pierwsze miejsce w Poznaniu i Wielkopolsce a piąte w kraju. Posiadamy także tytuł „Wiarygodna Szkoła” – edycja 2016 i 2017. W 2016 roku Związek Rzemiosła Polskiego przyznał szkole Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” a Marszałek Województwa Wielkopolskiego uhonorował szkołę Oznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego". W technikum proponujemy naukę w pięciu zawodach: „technik budownictwa”, „technik technologii drewna”, „technik architektury krajobrazu”, „technik inżynierii sanitarnej”, „technik robót wykończeniowych w budownictwie”.  Budynek szkoły zlokalizowany jest w bardzo dobrym , spokojnym punkcie Poznania - na Raszynie, niedaleko pętli tramwajowej i autobusowej na Górczynie, przy Osiedlu Mikołaja Kopernika. Ponadto mamy także swoje Warsztaty szkolne, gdzie uczniowie technikum mogą odbywać zajęcia praktyczne. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie i możliwości oraz potrzeby rynku, wprowadzamy w poszczególnych zawodach różne specjalizacje kładąc nacisk na realizację zagadnień wynikających z postępu technicznego i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W trakcie nauki w technikum zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe organizuje szkoła w oparciu o własne warsztaty szkolne oraz współpracę z uczelniami technicznymi i firmami branżowymi. W szkole działa biblioteka szkolna z czytelnią czynną od 7:30 do 15:30, wyposażoną w multimedialne centrum informacji z dostępem do internetu. Dla dojeżdżających od godz. 7:00 czynna jest świetlica szkolna z bufetem. Dla zamiejscowych możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej. strona szkoły
Oferta
Dojazd

Dojazd do szkoły tramwajem do pętli górczyńskiej lub autobusem 163,164,169,179,191

Historia
Technikum Budowlano-Drzewne w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych kontynuuje tradycje nauczania na poziomie średnim prowadzone od wielu lat. Początek szkole w 1956 roku dała Zasadnicza Szkoła Budowlano-Drzewna, następnie doszło technikum - najpierw trzyletnie będące kontynuacją szkoły zasadniczej, a potem pięcioletnie dla absolwentów szkoły podstawowej. Następnym etapem rozwoju szkoły było utworzenie liceum zawodowego kształcącego renowatorów zabytków architektury, a  dwadzieścia lat temu także liceum ogólnokształcącego. Jako Szkoła staramy się oddziaływać na Poznań, województwo, a może i jeszcze dalej. W szkole znajduje się siedziba Komitetu Okręgowego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Byliśmy także organizatorami Finału Centralnego tego Turnieju w 1999 roku oraz organizatorami Finału Centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w 2005 roku. Należymy też do Sekcji Szkół Budowlanych przy Polskiej Izbie  Budownictwa w Warszawie. Nauczyciele i uczniowie są pomysłodawcami i organizatorami różnych spotkań zawodoznawczych i sesji popularnonaukowych w szkole. Przykładowo można wymienić spotkania pt. „Nowatorskie sposoby pozyskiwania i przekazywania energii cieplnej”, „Beton - poznajmy go bliżej”, „Dachy - poznajmy je bliżej” itp. Spotkania te są zawsze wspaniałą okazją do nawiązywania kontaktów młodzieży z przedstawicielami firm branży budowlanej, instalacyjnej i drzewnej oraz z pracownikami nauki wyższych uczelni. Dzisiaj absolwenci szkoły w zawodach budowlanych i drzewnych rozsiani po Poznaniu, Wielkopolsce, kraju i poza jego granicami, sławią imię i potwierdzają bardzo dobre kształcenie w szkole na Raszynie.
Koła zainteresowań
Koła zainteresowań: historyczne, polonistyczne, matematyczne, informatyczne, biologiczne, chemiczne, przyrodnicze, turystyczne, teatralne, ekonomiczne, szkolny klub europejski oraz SKS w dyscyplinach: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy.
Kontakty zagraniczne
Współpraca z Berufsbildende Schule 3 w Hanoverze (wymiana uczniów).
Osiągnięcia
Nasi uczniowie są uczestnikami i laureatami m.in: Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, kolejnych edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie i Ogólnopolskiego Konkursu „Wyczarowane z Drewna”, kolejnych edycji programu „Junkers szkoli”, Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych i Wiatrowych.
Drzwi otwarte

soboty: 16 marca 2019 r.

             11 maja 2019 r.
Zajęcia pozalekcyjne
  • zajęcia dodatkowe z języka polskiego, matematyki, języka obcego
  • Klub Kultury i Języka Rosyjskiego
  • koło budowlane "Młodzieżowa Strzecha Budowlana"
  • Teatr Szkolny Pegaz
  • Szkolny Wolontariat
  • SKS - piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, tenis stołowy
Współpraca z pracodawcami

Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zarówno w zakładach rzemieślniczych ( stała  współpraca z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą) jak i przemysłowych zakładach produkcyjnych i usługowych (Prima Flora Centrum Ogrodnicze Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Owiplant Sp. z o.o., Berberys, Zakład Murarsko-Betoniarski MURBET, Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "BUDOPOL - POZNAŃ", Fabryka Mebli BALMA SA, Meliński Minuth Sp. z o.o., wodgaz LEŚNIAK Wojciech Leśniak, LEŚNIAK Technika Instalacyjna Paweł Leśniak),, również w takich instytucjach jak wyższe uczelnie ( Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu ) czy instytucje badawcze jak Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. 

Współpraca szkoły z firmami przebiega pomyślnie dla obu stron, firmy ze swej strony, oprócz przyjmowania praktykantów oferują szkole szkolenia zarówno podczas udostępniania zakładu do zwiedzania podczas wycieczek przedmiotowo-zawodowych  (gdzie uczniowie uczestniczą w procesach technologicznych poznawanych podczas zajęć teoretycznych w szkole ) jak i podczas prezentacji  w szkole podczas organizowania dni zawodowców ( patrz Dni Drzewiarza) . Współpracujące w ten sposób instytucje i firmy mogą dla siebie pozyskiwać przyszłych pracowników czy studentów.

Zakres wiekowy
od 14 lat