Poznań
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Poznań
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Technikum Budowlane ul.Rybaki 17, 61-883, Poznań
G_1At_Technik_budownictwa
G_1Bt_Technik_budownictwa
G_1Ct_Technik_renowacji_elementów_architektury
Technikum Budowlano - Drzewne ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
G_IaT technik architektury krajobrazu
G_IbT technik budownictwa
G_IwT technik robót wykończeniowych w budownictwie
G_IfT technik inżynierii sanitarnej
G_IdT technik technologii drewna
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 ul.Marszałkowska 40, 60-327, Poznań
G_1E1 t.ekonomista
G_1RA1 t.rachunkowości
G_1i1 t.informatyk
G_1R1 t.reklamy
G_1T1 t.organizacji turystyki
Technikum Ekonomiczno -Handlowe ul.Śniadeckich 54/58, 60-774, Poznań
G_T1A
G_T1C
G_T1D
G_T1H
G_T1T
G_T1L
G_T1P
G_T1O
G_T1S
G_T1R
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne ul.Jawornicka 1, 60-161, Poznań
G_1A_Technik mechatronik
G_1B_Technik mechatronik
G_1C_Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
G_1D_Technik mechanik lotniczy
G_1F_Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technikum Elektryczno- Elektroniczne ul.Świt 25, 60-375, Poznań
G_1A_technik elektryk
G_1B_technik elektronik
G_1C_technik energetyk
G_1C_technik informatyk
G_1D_technik informatyk
G_1E_technik informatyk
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego ul.J.H.Dąbrowskiego 163, 60-594, Poznań
G_1T1
G_1T2
G_1T3
G_1T4e
G_1T4a
Technikum Gastronomiczne ul.Podkomorska 49, 60-326, Poznań
G_1aż
G_1bż
G_1cż
G_1dż
Technikum Geodezyjno-Drogowe ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
G_1GA_technik_geodeta
G_1GW_technik_geodeta_wojskowy
G_1TS_technik_poj._sam.
G_1G_technik_geolog
G_1D_technik_bud._dróg
Technikum Środowiska ul.Golęcińska 9, 60-626, Poznań
G_a
G_i
G_m
G_o
G_wa
Technikum Komunikacji ul.Fredry 13, 61-701, Poznań
G_A1
G_A2
G_B
G_C
G_D
Technikum Łączności ul.Przełajowa 4, 61-622, Poznań
G_1aT
G_1i1T
G_1i2T
G_1fT
G_1eT
G_1tT
Technikum Mechaniczne ul.Świerkowa 8, 61-472, Poznań
G_T1 technik mechatronik
G_T2 technik optyk
G_T3 technik mechanik-strażak
G_T4 technik urządzeń dźwigowych
Technikum Odzieżowo-Usługowe ul.Kazimierza Wielkiego 17, 61-863, Poznań
G_I a
G_I b
G_I c
G_I d
Technikum Poligraficzno - Administracyjne ul.Działyńskich 4/5, 61-727, Poznań
G_1D
G_1F
G_1G
G_1L
G_1R
Technikum Przemysłu Spożywczego ul.Warzywna 19, 61-658, Poznań
G_1H
G_1T
G_1Ż
G_1H
G_1Ż
Technikum Samochodowe ul.Zamenhofa 142, 61-139, Poznań
G_1at/T
G_1bt/B
G_1ct/V
G_1dt/H
G_1et/M
Technikum Architektury Krajobrazu - Budowlane ul.Grunwaldzka 152, 60-309, Poznań
G_Architektura krajobrazu
G_Technik budownictwa
Technikum Nr 19 ul.28 Czerwca1956r. 352/360, 61-441, Poznań
G_1a
G_1b
G_1c
G_1d
Technikum Nr 6 ul.Św. Floriana 3, 60-536, Poznań
G_1aT
G_1bT
G_1cT
G_1dT