Poznań
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Poznań
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny ul.Garbary 24, 61-867, Poznań
G_1A
G_1C
G_1F
G_1G
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w ZSO Nr 1 ul.Bukowska 16, 60-809, Poznań
G_ ABAKUS grupa 1
G_ABAKUS grupa 2
G_COLUMBUS grupa 1
G_COLUMBUS grupa 2
G_LEX grupa 1
G_LEX grupa 2
G_MEDICUS
G_VITA
G_ALFA
G_ OMEGA gr 1
G_OMEGA gr 2
II Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 12 ul.Matejki 8/10, 60-766, Poznań
G_1A PRAWNICZA
G_1B-1 MEDYCZNA
G_1B-2 MEDYCZNA
G_1C Pre-IB
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego ul.Strzelecka 10, 61-845, Poznań
G_1a - PITAGORAS -akademicka
G_1b - AVICENNA -akademicka
G_1c - LINUX - akademicka
G_1d-DA VINCI - akademicka
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej ul.Swojska 6, 60-592, Poznań
G_1A Akademicka Ekonomiczna
G_1B Medyczna
G_1D Informatyczna
G_1G Akademicka psychologiczno - prawnicza
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej ul.Zmartwychwstanców 10, 61-501, Poznań
G_1a (medyczna)
G_1b (europejska)
G_1c (biologiczno-chemiczna)
G_1d (dziennikarsko – prawna)
G_1e (politechniczna)
G_1f (turystyczno-ekonomiczna)
VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 7 ul.Krakowska 17a, 61-889, Poznań
G_1A Humanistyczna
G_1B Humanistyczno-Prawnicza
G_1C Historyczno-Językowa
G_1E Politechniczna
G_1F Ekonomiczno-Językowa
G_1G Biologiczno_Chemiczna
G_1H Chemiczno-Biologiczna
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki ul.Żeromskiego 8/12, 60-544, Poznań
G_1A
G_1B
G_1C
G_1D
G_1E
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ul.Hipolita Cegielskiego 1, 61-862 Poznań
G_1A IKA
G_1B MKA
G_1C FKA
G_1D EKA
G_1E PKM
G_1F PKM
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta ul.Warzywna 24, 61-658, Poznań
G_1A PROZDROWOTNA
G_1B INŻYNIERYJNA
G_1C BIZNESOWA
G_1D1 EUROPEJSKA
G_1D2 EUROPEJSKA
G_1E HUMANISTYCZNA
X Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8 os.Rzeczypospolitej 111, 61-389, Poznań
G_1F LINGWISTYCZNA
G_1G1 POLITECHNICZNA
G_1G2 EKONOMICZNA
G_1H DZIENNIKARSKA
G_1I BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
G_1J FILMOWO-TEATRALNA
XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich ul.Piotra Ściegiennego 134, 60-304, Poznań
G_1/1 Profil biologiczno - chemiczny
G_1/2 Profil lingwistyczny
G_1/5 Profil matematyczno-geograficzno-informatyczny
G_1/6 Profil Polska Wschód
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie ul.Gen. Tadeusza Kutrzeby 8, 61-719, Poznań
G_1a1 ekonomiczno-politechniczna profil ekonomiczny
G_1a2 ekonomiczno-politechniczna profil politechniczny
G_1b1 artystyczno-prawnicza profil artystyczny
G_1b2 artystyczno-prawnicza profil prawniczy
G_1c biologiczno-chemiczna
G_1d1 sportowa
G_1d2 sportowa
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego os.Piastowskie 106, 61-164, Poznań
G_1A Pedagogiczno-społeczna MENTOR
G_1B Dziennikarstwo i turystyka REPORTER
G_1C Ratownictwo medyczne RATOWNIK
G_1D Dietetyczna FIT
G_1E Politechniczna INŻYNIER
XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi os.Bolesława Chrobrego 107, 60-681, Poznań
G_1A humanistyczno-prawniczy
G_1B biologiczno-geograficzny
G_1C turystyczno-językowy
G_1D biologiczno-chemiczny
G_1E medialno-kulturowy
G_1F psychologiczno-pedagogiczny
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 ul.Tarnowska 27, 61-323, Poznań
G_I a
G_I b
G_I c
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 os.Czecha 59, 61-288, Poznań
G_IA1 (ARS-LEX)
G_IA2 (ARS-LEX)
G_IB (POLITECHNICUS)
G_IC (MEDICORUM)
G_ID (PEREGRINUS)
G_IE (ECONOMICUS)
G_IF (SECCION BILINGUE)
XVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
G_1LA_sportowa
XX Liceum Ogólnokształcące os.Wichrowe Wzgórze 111, 61-674, Poznań
G_1B - językowa
G_1A - teatralna z tańcem współczesnym
G_1C - psychologiczno - językowa
G_D - ogólna z ratownictwem przedmedycznym
G_E - sportowa - dietetyka z promocją zdrowia (fitness, piłka nożna, koszykówka)
XXI Liceum Ogólnokształcące ul.Rybaki 17, 61-883, Poznań
G_1A_Architektura_Design
G_1B_Prozdrowotna
G_1C_Psychologiczno - pedagogiczna
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu ul.Widna 1, 60-655, Poznań
G_1A teatralno-filmowa
G_1B biologiczno-chemiczna
G_1C psychologiczno-językowa
G_1D1 dziennikarsko-medialna
G_1D2 dwujęzyczna z j. angielskim
XXVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
G_IaL humanistyczna - manager kultury
G_IeL prawna - kryminologia i resocjalizacja
XXIX Liceum Ogólnokształcące ul.Świerkowa 8, 61-472, Poznań
G_O1 sportowo-obronna
G_O2 policyjna
G_O3 policyjna
XXX Liceum Ogólnokształcące ul.Działyńskich 4/5, 61-727, Poznań
G_1W
XXXI Liceum Ogólnokształcące ul.Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań
G_L1A - strażacka
G_L1C - kosmetyczna
G_L1B - policyjna
XXXII Liceum Ogólnokształcące ul.Fredry 13, 61-701, Poznań
G_LA
G_LB
G_LC
XXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi ul.Stanisława Wyspiańskiego 27, 60-751 Poznań
G_1A DZIENNIKARSKA
XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi ul.Klaudyny Potockiej 38, 60-211, Poznań
G_1A
G_1B
G_1C
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące ul.Małoszyńska 38, od 1 września 2019r. ul. Drzymały 4/6 , 60-176 Poznań
G_1A Akademicka Klasa Ekonomiczno-Językowa
G_1Bh Patronacka Klasa Prawniczo-Medialna - profil z rozszerzoną historią
G_1Bw Patronacka Klasa Prawniczo-Medialna - profil z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie
G_1C Patronacka Klasa Medyczna
G_1D Patronacka Klasa Politechniczna - profil politechniczno-chemiczny
G_1D Patronacka Klasa Politechniczna - profil politechniczno-fizyczny
G_1Em Patronacka Klasa Medyczno-Psychologiczna - profil medyczny
G_1Ep Patronacka Klasa Medyczno-Psychologiczna - profil psychologiczny
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego os.Tysiąclecia 43, 61-255 Poznań
G_1a
G_1s1
G_1s2
G_1s3
G_1s4
G_1s5
G_1s6
Sportowe Liceum Ogólnokształcące os. Pod Lipami 106, 61-638 Poznań
G_1B
Technikum Budowlane ul.Rybaki 17, 61-883, Poznań
G_1At_Technik_budownictwa
G_1Bt_Technik_budownictwa
G_1Ct_Technik_renowacji_elementów_architektury
Technikum Budowlano - Drzewne ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
G_IaT technik architektury krajobrazu
G_IbT technik budownictwa
G_IwT technik robót wykończeniowych w budownictwie
G_IfT technik inżynierii sanitarnej
G_IdT technik technologii drewna
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 ul.Marszałkowska 40, 60-327, Poznań
G_1E1 t.ekonomista
G_1RA1 t.rachunkowości
G_1i1 t.informatyk
G_1R1 t.reklamy
G_1T1 t.organizacji turystyki
Technikum Ekonomiczno -Handlowe ul.Śniadeckich 54/58, 60-774, Poznań
G_T1A
G_T1C
G_T1D
G_T1H
G_T1T
G_T1L
G_T1P
G_T1O
G_T1S
G_T1R
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne ul.Jawornicka 1, 60-161, Poznań
G_1A_Technik mechatronik
G_1B_Technik mechatronik
G_1C_Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
G_1D_Technik mechanik lotniczy
G_1F_Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technikum Elektryczno- Elektroniczne ul.Świt 25, 60-375, Poznań
G_1A_technik elektryk
G_1B_technik elektronik
G_1C_technik energetyk
G_1C_technik informatyk
G_1D_technik informatyk
G_1E_technik informatyk
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego ul.J.H.Dąbrowskiego 163, 60-594, Poznań
G_1T1
G_1T2
G_1T3
G_1T4e
G_1T4a
Technikum Gastronomiczne ul.Podkomorska 49, 60-326, Poznań
G_1aż
G_1bż
G_1cż
G_1dż
Technikum Geodezyjno-Drogowe ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
G_1GA_technik_geodeta
G_1GW_technik_geodeta_wojskowy
G_1TS_technik_poj._sam.
G_1G_technik_geolog
G_1D_technik_bud._dróg
Technikum Środowiska ul.Golęcińska 9, 60-626, Poznań
G_a
G_i
G_m
G_o
G_wa
Technikum Komunikacji ul.Fredry 13, 61-701, Poznań
G_A1
G_A2
G_B
G_C
G_D
Technikum Łączności ul.Przełajowa 4, 61-622, Poznań
G_1aT
G_1i1T
G_1i2T
G_1fT
G_1eT
G_1tT
Technikum Mechaniczne ul.Świerkowa 8, 61-472, Poznań
G_T1 technik mechatronik
G_T2 technik optyk
G_T3 technik mechanik-strażak
G_T4 technik urządzeń dźwigowych
Technikum Odzieżowo-Usługowe ul.Kazimierza Wielkiego 17, 61-863, Poznań
G_I a
G_I b
G_I c
G_I d
Technikum Poligraficzno - Administracyjne ul.Działyńskich 4/5, 61-727, Poznań
G_1D
G_1F
G_1G
G_1L
G_1R
Technikum Przemysłu Spożywczego ul.Warzywna 19, 61-658, Poznań
G_1H
G_1T
G_1Ż
G_1H
G_1Ż
Technikum Samochodowe ul.Zamenhofa 142, 61-139, Poznań
G_1at/T
G_1bt/B
G_1ct/V
G_1dt/H
G_1et/M
Technikum Architektury Krajobrazu - Budowlane ul.Grunwaldzka 152, 60-309, Poznań
G_Architektura krajobrazu
G_Technik budownictwa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 ul.Jawornicka 1, 60-161 Poznań
G_1A_Automatyk
G_1OO_Operator obrabiarek skrawających
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.Podkomorska 49, 60-326, Poznań
G_1ak
G_1bk
G_1ck
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Śniadeckich 54/58, 60-774, Poznań
G_B1A
G_B1B
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 ul.Św. Floriana 3, 60-536, Poznań
G_1cz
G_1dz
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 ul.Działyńskich 4/5, 61-727, Poznań
G_1ZDfoI
G_1ZF
G_1ZM
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8 ul.Warzywna 19, 61-658, Poznań
G_1K
G_1C
G_1P
G_1W
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 ul.Zamenhofa 142, 61-139, Poznań
G_1ab/O
G_1bb/D
G_1cb/K
G_1db/M
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 18 ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
G_1a_mech.poj.sam._blacharz_lakiernik
G_1b_kierowca_mechanik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 23 ul.Kazimierza Wielkiego 17, 61-863, Poznań
G_I 1
G_I 2
G_I 3 BARBER
G_I 4
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 27 ul.Świt 25, 60-375, Poznań
G_1AB_elektryk
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 28 ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
G_IwZ monter robót wykończeniowych w budownictwie
G_IfZ monter sieci i instalacji sanitarnych
G_IdZ stolarz
G_ImZ murarz-tynkarz i inne zawody budowlane
G_ItZ tapicer i inne zawody drzewne
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 29 ul.Świerkowa 8, 61-472, Poznań
G_Z1 mechatronik
G_Z2 elektryk
G_Z3 ślusarz
Branżowa Szkoła I stopnia ul.Grunwaldzka 152, 60-309, Poznań
G_Dekarz
G_Monter zabudowy i robót wykończeniowych
G_Monter stolarki budowlanej
G_Instalator
G_Betoniarz zbrojarz
G_Mechanik samochodowy
G_Elektromechanik samochodowy
G_Lakiernik
G_Blacharz samochodowy
G_Mechanik motocyklowy
G_Mechanik maszyn drogowych
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 34 ul.Przełajowa 4, 61-622, Poznań
G_1eB
Technikum Nr 19 ul.28 Czerwca1956r. 352/360, 61-441, Poznań
G_1a
G_1b
G_1c
G_1d
Technikum Nr 6 ul.Św. Floriana 3, 60-536, Poznań
G_1aT
G_1bT
G_1cT
G_1dT
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu os.Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań
G -1a Humanistyczna (teatralno-dziennikarska)
G - 1b Matematyczna (matematyczno-fizyczno-informatyczna)
G - 1c Przyrodnicza (biologiczno-chemiczna)
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 ul.Żniwna 1, 61-663, Poznań
G_1TA
G_1TB
G_1TC
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 42 ul.św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań
G_1BA
G_1BB terapeutyczna
G_1BC terapeutyczna
G_1BD terapeutyczna