Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 67
Adres
os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej