Systemowa obsługa rekrutacji
Poznań
Adres
os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2018/2019
25
Dodatkowe cechy