Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkoposkich
Zespół szkół
Adres
Powstańców Wielkopolskich 3, 61-895 Poznań
Telefon
061 852-86-12
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Jesień, jesień...
  • Zawsze uśmiechnięci!
  • Nasz plac zabaw.
  • "Taniec połamaniec"
  • "Taniec połamaniec"
Opis
Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2015 i 2016, które uczą się w oddzielnym budynku dostosowanym do potrzeb najmłodszych. Kameralny budynek daje poczucie bezpieczeństwa, zainteresowania każdym dzieckiem oraz umożliwia wszechstronny rozwój i osiąganie sukcesów. Dzieci korzystają z placu zabaw przeznaczonego wyłącznie dla nich. Sale wyposażone są w pomoce dydaktyczne, w tym specjalistyczne, pozyskane dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego. Opieka, wychowanie oraz wspomaganie procesu edukacyjnego polegają na organizacji działalności kreatywnej oraz rekreacyjnej prowadzonej przez wykwalifikowaną kadrę. Wychowawcy zwracają szczególną uwagę na indywidualne podejście do każdego dziecka, zapewniając dzieciom nie tylko ciepłą atmosferę, ale też warunki do zdobycia wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Aby nasza praca była bardziej efektywna nauczyciele regularnie doskonalą swój warsztat uczęszczając na szkolenia, konferencje, kursy doskonalące, kwalifikacyjne oraz studia podyplomowe. Wszystko to umożliwia stosowanie nowoczesnych metod nastawionych na kształcenie umiejętności dziecka. Dużą popularnością cieszy się nauka tańca, rytmika, czy zajęcia ruchowe z wykorzystaniem metod Weroniki Sherborne, elementów integracji sensorycznej i metody Bobath, na które to zajęcia dzieci uczęszczają z ogromnym entuzjazmem. Oferujemy również zajęcia logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej oraz opiekę pedagoga. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze umożliwiają rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Są organizowane w osobnej, dostosowanej do potrzeb przedszkolaków sali. Ponadto dzieci realizują wszystkie przedsięwzięcia zapisane w rocznym kalendarzu imprez. Dzięki temu czas spędzony w szkole jest dla nich nie tylko atrakcyjny, ale też pożyteczny. Zapewniamy możliwość wykupienia śniadań i obiadów oraz opiekę medyczną. W roku szkolnym 2021/2022 zaplanowano utworzenie oddziału integracyjnego, w którym zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu rewalidacji i rehabilitacji zgodnie z orzeczoną niepełnosprawnością.
Osiągnięcia
Aktywnie współpracujemy z wieloma przedszkolami z Poznania. Odwiedzamy zaprzyjaźnione przedszkola i z radością gościmy je u nas, organizując przedstawienia i wspólne zajęcia. Organizujemy liczne konkursy. Posiadamy certyfikat „Szkoła przyjazna dla sześciolatka”
Dodatkowe zajęcia
Dużą popularnością cieszy się nauka tańca, rytmika, czy zajęcia ruchowe z wykorzystaniem metod Weroniki Sherborne, elementów integracji sensorycznej i metody Bobath, na które to zajęcia dzieci uczęszczają z ogromnym entuzjazmem. Oferujemy również zajęcia logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej oraz opiekę psychologa i pedagoga.
Godziny otwarcia od
7.00
Godziny otwarcia uwagi
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne od godziny 8.00 do godziny 13.00
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2021/2022
25
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
klauzula informacyjna