Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
Adres
Tomickiego 16, 61-116 Poznań
Telefon
877-06-52
Fax
8770652
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis
W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, który mieści  się w wyodrębnionej dla dzieci młodszych części budynku. Sala wyposażona jest w szereg pomocy dydaktycznych dla 5-cio i 6-cio latków, przystosowana do zabaw i nauki zgodnie z potrzebami dzieci. Ciekawe zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dbającą o rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci, przygotowując je do roli ucznia.Teren szkoły jest ogrodzony i monitorowany, bezpieczny dla dzieci. Szkoła posiada własny plac zabaw oraz bogate zaplecze sportowe. Zapewniamy zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, rytmikę, pomoc psychologiczno - pedagogiczną,  Wyjścia na spektakle teatralne, udział w comiesięcznych koncertach szkolnych, a także uczestniczenie w różnego rodzaju warsztatach tematycznych uatrakcyjniają pobyt dzieci w oddziale.
Uczniowie mogą korzystać  ze śniadań i obiadów przygotowywanych w stołówce szkolnej,

Osiągnięcia
Oddziały przedszkolne są wieloletnią tradycją naszej szkoły. Dzięki wsparciu nauczycieli dzieci są dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Bardzo szybko adaptują się w środowisku przedszkolnym i chętnie uczestniczą w zajęciach.Dbamy o to to, by każdemu uczniowi zapewnić osiągnięcie sukcesów na miarę jego możliwości.
Godziny otwarcia uwagi
Dzieci mogą korzystać z zajęć opiekuńczych przed i po zajęciach dydaktycznych, tj.od 7.00 do 8.00  i od 13.00 do 17.00.
Godziny otwarcia od
8.00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe