Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 82 im. księcia Przemysła I
Adres
Krakowska 10, 61-889 Poznań
Telefon
61-852-44-75
Fax
61-855-16-32
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 82 im. księcia Przemysła I
  • Szkoła Podstawowa nr 82 im. księcia Przemysła I
  • Szkoła Podstawowa nr 82 im. księcia Przemysła I
  • Szkoła Podstawowa nr 82 im. księcia Przemysła I
Opis
W szkole od wielu lat funkcjonują dwie grupy przedszkolne. Sale dla dzieci są przestronne, kolorowe z oddzielnym węzłem sanitarnym. Wyposażone w odpowiednie meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. W ramach godzin obowiązkowych organizowane są zajęcia z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia umuzykalniające. Dzieci objęte są opieką logopedy. Kuchnia szkolna zaprasza na smaczne obiady.
Osiągnięcia
- Szkoła należy do sieci szkół promujących zdrowie. - Od 5 lat uczestniczy w kampanii "Szkoła bez przemocy" - Wyróżnienie za udział w trzech kolejnych edycjach projektu „Z Pyrkiem bezpieczniej” 2005-2007
Dodatkowe zajęcia
zajęcia logopedyczne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej religia
Godziny otwarcia uwagi
Zajęcia obowiązkowe w 2 grupach: od 8.00 do 13.15 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze: zapewnienie opieki dzieciom od 6.30 do 17.00
Godziny otwarcia od
8.00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe