Systemowa obsługa rekrutacji
Poznań
Adres
Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań
Telefon
61 841-71-16
Fax
61 841-71-16
E-mail
sp-71@wp.pl
Strona www
http://www.sp71.poznan.pl
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Parter- korytarz oddziałów przedszkolnych i klas I
  • Sala oddziału przedszkolnego
  • "Mała" sala gimnastyczna
  • Biblioteka szkolna
  • Uczymy się ratować
  • 24 Finał WOŚP
Opis
Realizujemy program wychowawczy, którego mottem jest "Uczeń wyposażony w pozytywny system wartości, wiadomości i umiejętności jest przygotowany do życia we współczesnym świecie". Oddział przedszkolny ma zajęcia w wydzielonej części szkoły- na parterze, gdzie uczą się dzieci 5 i 6-cio letnie. Sale wyposażone są w odpowiednie meble, zabawki ,pomoce dydaktyczne i miejsca rekreacyjne przystosowane do pracy z najmłodszymi uczniami. W kompleksie znajduje się również sala gimnastyczna dla oddziałów przedszkolnych i nauczania wczesnoszkolnego oraz łazienki z przystosowanymi do wzrostu dzieci sanitariatami. Działa sklepik szkolny promujący zdrową żywność. W szkole wydawane są smaczne obiady ,które spożywane są w stołówce. Dzieci oddziału przedszkolnego i klas I jedzą posiłki w innych godzinach niż pozostali. Dzieciom i rodzicom porad udziela psycholog i pedagog szkolny. Organizowane są zajęcia z rytmiki, logopedyczne oraz w zakresie gimnastyki korekcyjnej. W szkole pracuje wykwalifikowana i oddana dzieciom kadra pedagogiczna. Do organizowania imprez okolicznościowych wykorzystywana jest aula szkolna. Dzieci uczestniczą w wielu zajęciach dydaktyczno- rekreacyjnych, wycieczkach, biennale sztuki itp. Uczniowie objęci są profilaktyką prozdrowotną i opieką pielęgniarki szkolnej. Na korytarzach oglądać można galerię prac plastycznych uczniów, a w holu głównym organizowane są wystawy tematyczne. Biblioteka szkolna dysponuje bogatym księgozbiorem i proponuje wiele ciekawych imprez np. „Dzień Misia”. Przy bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Szkoła kontynuuje bogate tradycje sportowe i może poszczycić się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie piłki ręcznej. Już uczniowie klas III uczestniczą w SKS prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów piłki ręcznej. Szkoła przystąpiła do realizacji programu WOŚP „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”. Uczniowie wdrażani są do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i w klasie III zdobywają certyfikat.
Osiągnięcia
Szkoła należy do szkół promujących zdrowie. Mamy Certyfikat w projekcie edukacyjnym " Z Pyrkiem bezpieczniej ". Uczniowie biorą udział w licznych akcjach charytatywnych i wolontariackich. Od 14 lat w naszej szkole prężnie działa sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którego działalność angażują się wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. W czasie 24 Finału WOŚP zebraliśmy ponad 50 000zł! Dzieci z oddziałów przedszkolnych systematycznie uczestniczą w Olimpiadzie Sportowej organizowanej przez Ogród Jordanowski nr 2 , gdzie zajmują I i II miejsca. Uczniowie naszej szkoły są laureatami wielu konkursów: - VIII Dzielnicowy Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny - Międzyszkolny konkurs "Pięknego czytania": - Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny - Międzyszkolny konkurs "Mamo, tato, pobaw się ze mną" - konkurs Sacratissimo Cordi -Polonia Restituta - Wojewódzki Konkurs Matematyczny - Szkolny Konkurs "Wielkanocna pisanka" - Szkolny konkurs Mistrz Tabliczki Mnożenia - Mistrz Bingo, czyli Mistrz tabliczki mnożenia klas V - Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus - Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy - Konkurs Ja i przyroda - Konkurs Wiedzy o Parkach Narodowych Salamandra- do etapu rejonowego zakwalifikowali się: - "Puszka dla Maluszka"- zebrano 3558 sztuk - XI Międzyszkolny Konkurs na plakat reklamowy wykonany techniką komputerową pod hasłem "Przeczytaj tę książkę" - Mistrzostwa m. Poznania w biegach przełajowych - Nieoficjalne Mistrzostwa m. Poznania w ergometrze sportowym - Konkurs wiedzy o regionie - międzyklasowy - Konkurs pięknego czytania "Legendy o rogalach marcińskich" - Międzyszkolny Konkurs "Chrześcijanin człowiek z pasją" - Konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej - Kangur Matematyczny - "Klasowy Pitagoras" - konkurs matematyczny dla klas V - Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas V - Konkurs plastyczny "Biała laska pomaga osobom niepełnosprawnym poruszać się samodzielnie i bezpiecznie" - "Poszukiwacze fantastycznych stworzeń" - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Jan Paweł II" - Ogólnopolski Konkurs " Moja ulubiona postać bajkowa" - Konkurs międzyklasowy "List do nauczyciela" - Międzyszkolny konkurs przyrodniczy "Znamy drzewa i krzewy w Polsce" - Konkurs klasowy "Ozdoba na choinkę": - Konkurs klasowy "Różaniec": - Konkurs kolęd i pastorałek
Godziny otwarcia uwagi
zerówka jednozmianowa
Personel
Oddział przedszkolny prowadzony jest przez dwóch nauczycieli. Dzieci nie podlegają opiece świetlicy- po zajęciach, tzw. obowiązkowych (realizacja podstawy programowej) drugi nauczyciel prowadzi zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.
Godziny otwarcia od
6:45
Koła zainteresowań
W ramach zajęć opiekuńczo- wychowawczych prowadzone są różnorodne formy zabaw dostosowane do zainteresowań dzieci.
Dodatkowe zajecia
Bezpłatne: - język angielski, - religia/etyka, - rytmika, - logopedia, - gimnastyka korekcyjna, - hokej na trawie, prowadzony przez klub "Warta",
Historia
W 1957 roku u zbiegu ulic Przybyszewskiego i Świerczewskiego (obecnie ul. Bukowska) powstała Szkoła Podstawowa nr 71 i Szkoła Podstawowa nr 72. Pierwszym dyrektorem SP nr 71 został Władysław Uszko, a SP nr 72 mgr Antoni Zajączkowski. Po odejściu na emeryturę pana Władysława Uszki od 1 września 1969 roku nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 71 została pani Irena Kowalewska. Sport był ulubionym zajęciem młodzieży. Uczniowie już w 1959r. zaczęli plasować się na pierwszych miejscach dzielnicy, miasta, województwa, kraju w wielu dziedzinach sportu. Sukcesy sportowe zadecydowały, że Szkoła Podstawowa nr 71 otrzymała w 1972r. imię wybitnego sportowca- Janusza Kusocińskiego, a w 1974r. profil szkoły sportowej o specjalności piłki ręcznej. W 1975 roku za całokształt bardzo dobrej pracy dydaktyczno- wychowawczej wręczono szkole sztandar (wg projektu ucznia kl. VIIIa Jacka Karonia). 28 sierpnia 1976 roku, po dwudziestu latach samoistnego bytu, dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego i Szkoła Podstawowa nr 72 im. Dzieci Wrzesińskich, decyzją władz oświatowych połączone zostały w jeden organizm. Z uwagi na małą ilość młodzieży jeden budynek dwóch szkół stał się siedzibą jednej szkoły- Szkoły Podstawowej nr 71. Mając na uwadze chlubne tradycje sportowe dawnej Szkoły Podstawowej nr 71, nowo powstała szkoła utrzymała profil sportowy oraz imię wybitnego sportowca Janusza Kusocińskiego.Dyrektorem połączonych szkół została mgr Janina Durka. Od 1984 roku dyrekcję szkoły objęła mgr Grażyna Jankowska, która przez 30 lat kierowała tą placówką. W międzyczasie w wyniku reformy szkolnictwa w 1999 roku, z ośmioklasowej szkoły podstawowej powstała sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego, kontynuująca dotychczasowe tradycje. Wraz z reorganizacją uległy przebudowie i przemieszczeniu pracownie i sale lekcyjne oraz pomieszczenia dla świetlicy, biblioteki, służby zdrowia, stołówki, kuchni oraz lokale administracyjno- gospodarcze. Zmieniło się wyposażenie dydaktyczne. Po odejściu na zasłużoną emeryturę dyrektor Grażyny Jankowskiej, we wrześniu 2014 roku funkcję dyrektora szkoły objęła mgr Beata Smolarkiewicz.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe