Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego
Adres
Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań
Telefon
61 841-71-16
Fax
61 841-71-16
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Beata Smolarkiewicz
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Parter- korytarz oddziałów przedszkolnych i klas I
  • "Mała" sala gimnastyczna
  • Biblioteka szkolna
  • Uczymy się ratować
  • Sala oddziału przedszkolnego
  • Hol
  • Aula
Opis

Realizujemy program wychowawczy, którego mottem jest

"Uczeń wyposażony w pozytywny system wartości, wiadomości i umiejętności jest przygotowany do życia we współczesnym świecie".

Oddział przedszkolny ma zajęcia w wydzielonej części szkoły- na parterze, gdzie uczą się dzieci 5 i 6-cio letnie. Sale wyposażone są w odpowiednie meble, zabawki ,pomoce dydaktyczne i miejsca rekreacyjne przystosowane do pracy z najmłodszymi uczniami. W kompleksie znajduje się również sala gimnastyczna dla oddziałów przedszkolnych i nauczania wczesnoszkolnego oraz łazienki z przystosowanymi do wzrostu dzieci sanitariatami. Działa sklepik szkolny promujący zdrową żywność. W szkole wydawane są smaczne obiady ,które spożywane są w stołówce. Dzieci oddziału przedszkolnego i klas I jedzą posiłki w innych godzinach niż pozostali. Dzieciom i rodzicom porad udziela psycholog i pedagog szkolny. Organizowane są zajęcia z rytmiki, logopedyczne oraz w zakresie gimnastyki korekcyjnej. W szkole pracuje wykwalifikowana i oddana dzieciom kadra pedagogiczna. Do organizowania imprez okolicznościowych wykorzystywana jest aula szkolna. Dzieci uczestniczą w wielu zajęciach dydaktyczno- rekreacyjnych, wycieczkach, biennale sztuki itp. Uczniowie objęci są profilaktyką prozdrowotną i opieką pielęgniarki szkolnej. Na korytarzach oglądać można galerię prac plastycznych uczniów, a w holu głównym organizowane są wystawy tematyczne.

Osiągnięcia

Szkoła należy do szkół promujących zdrowie.  Uczniowie biorą udział w licznych akcjach charytatywnych i wolontariackich. Od 17 lat w naszej szkole prężnie działa sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którego działalność angażują się wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. W czasie 27 Finału WOŚP zebraliśmy ponad 72 000zł! W dniu Finału WOŚP na terenie szkoły od kilku lat odbywa się rodzinny festyn .

Wraz z MOPR-em organizujemy festyny rodzinne na terenie szkoły oraz spotkania świąteczne dla podopiecznych MOPR-u..Mały Wolontariat działający w szkole organizuje okolicznościowe niespodzianki dla podopiecznych Hospicjum Domowego i MOPR-u.

W ramach Dziecięcego Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku udało się przy wsparciu ROJ wyremontować dziedziniec szkolny.W szkole założono Radę Młodzieżowych Jeżyków , która powstała po zakończeniu działalności Dziecięcego Budżetu Obywatelskiego.Obecnie Rada działa pod patronatem ROJ I Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Szkoła organizuje międzyszkolne konkursy z j. polskiego , matematyki i plastyki . Nasi uczniowie reprezentują szkołę w różnych rozgrywkach sportowych i międzyszkolnych konkursach.

Szkoła otrzymała certyfikaty -  "Cyfrowobezpieczni " , "Bezpiecznie tu i tam " ,  "Bezpieczna szkoła , bezpieczna przyszłość " ,

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła otrzymała tytuł Szkoły z klasą"- pasja do nauki . W obecnym roku szkolnym kontynuujemy realizację tego programu.

W ramach rządowych  programów szkoła wzbogaciła bazę czytelniczą i multimedialną .

Szkoła uczestniczyła w projekcie NASA w ramach , których odbyły się spotkania i warsztaty prowadzone przez specjalistów.. Naszym uczniom udało się nawiązać kontakt z międzynarodową Stacją Kosmiczną .

Uczennica szkoły jest laureatką konkursu ODN z okazji 100-lecia Niepodległości -" Opowiadanie z nutą , powstanie Wielkopolskie w tle "Godziny otwarcia uwagi
zerówka jednozmianowa
Personel
Oddział przedszkolny prowadzony jest przez dwóch nauczycieli. Dzieci nie podlegają opiece świetlicy- po zajęciach, tzw. obowiązkowych (realizacja podstawy programowej) drugi nauczyciel prowadzi zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.
Godziny otwarcia od
6:30 do 17:00
Koła zainteresowań

W ramach programu WOŚP realizujemy Program "Ratujemy , uczymy ratować"  , w ramach programów z zakresu uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych realizowane są różne koła zainteresowań realizowane w oparciu o autorskie programy ./Papierowe cuda , niemiecki przez zabawę..../

Nauczyciele realizują koła zainteresowań w ramach przystąpienia do konkursów na zajęcia dodatkowe organizowane przez WO i Radę Osiedla Jeżyce /Tańcowała igła z nitką ,matematyka krok po kroku ,różnorodność i tolerancja ,tańczące gwiazdeczki , gimnastyka korekcyjna, biblioterapia/

Dodatkowe zajęcia

Bezpłatne: - język angielski,  j. niemiecki dla klas 7,8  ,- religia/etyka, - rytmika, - logopedia, - gimnastyka korekcyjna,

Zajęcia sportowe w ramach porozumienia z klubem Energetyk i Grunwald

Historia

W 1957 roku u zbiegu ulic Przybyszewskiego i Świerczewskiego (obecnie ul. Bukowska) powstała Szkoła Podstawowa nr 71 i Szkoła Podstawowa nr 72. Pierwszym dyrektorem SP nr 71 został Władysław Uszko, a SP nr 72 mgr Antoni Zajączkowski. Po odejściu na emeryturę pana Władysława Uszki od 1 września 1969 roku nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 71 została pani Irena Kowalewska. Sport był ulubionym zajęciem młodzieży. Uczniowie już w 1959r. zaczęli plasować się na pierwszych miejscach dzielnicy, miasta, województwa, kraju w wielu dziedzinach sportu. Sukcesy sportowe zadecydowały, że Szkoła Podstawowa nr 71 otrzymała w 1972r. imię wybitnego sportowca- Janusza Kusocińskiego, a w 1974r. profil szkoły sportowej o specjalności piłki ręcznej. W 1975 roku za całokształt bardzo dobrej pracy dydaktyczno- wychowawczej wręczono szkole sztandar (wg projektu ucznia kl. VIIIa Jacka Karonia). 28 sierpnia 1976 roku, po dwudziestu latach samoistnego bytu, dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego i Szkoła Podstawowa nr 72 im. Dzieci Wrzesińskich, decyzją władz oświatowych połączone zostały w jeden organizm. Z uwagi na małą ilość młodzieży jeden budynek dwóch szkół stał się siedzibą jednej szkoły- Szkoły Podstawowej nr 71. Mając na uwadze chlubne tradycje sportowe dawnej Szkoły Podstawowej nr 71, nowo powstała szkoła utrzymała profil sportowy oraz imię wybitnego sportowca Janusza Kusocińskiego.Dyrektorem połączonych szkół została mgr Janina Durka. Od 1984 roku dyrekcję szkoły objęła mgr Grażyna Jankowska, która przez 30 lat kierowała tą placówką. W międzyczasie w wyniku reformy szkolnictwa w 1999 roku, z ośmioklasowej szkoły podstawowej powstała sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego, kontynuująca dotychczasowe tradycje. Wraz z reorganizacją uległy przebudowie i przemieszczeniu pracownie i sale lekcyjne oraz pomieszczenia dla świetlicy, biblioteki, służby zdrowia, stołówki, kuchni oraz lokale administracyjno- gospodarcze. Zmieniło się wyposażenie dydaktyczne. Po odejściu na zasłużoną emeryturę dyrektor Grażyny Jankowskiej, we wrześniu 2014 roku funkcję dyrektora szkoły objęła mgr Beata Smolarkiewicz.

W wyniku reformy oświaty w 2017 roku Szkoła Podstawowa Nr 71 jest placówką ośmioletnią.

Organ prowadzący
Wydział Oswiaty
Drzwi otwarte
23 MARCA 2020r. w godz. 16.30 - 18.00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe