Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury
Zespół szkół
Adres
os. Kosmonautów 111, 61-642 Poznań
Telefon
(061) 820-10-63
Fax
(061)820-10-63
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis
Klasa "0" prowadzona jest w szkole od 2004 r. Uczęszcza do niej max 25 dzieci. Zajęcia odbywają się w sali przeznaczonej wyłącznie do zajęć grupy przedszkolnej , która jest odpowiednio umeblowana i wyposażona w pomoce dydaktyczne, zabawki.Dzieci mają zapewnioną opiekę w czasie ferii zimowych oraz podczas jednego miesiąca wakacji.
Dodatkowe zajęcia
basen 1 x w tygodniu, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia sportowe w sali gimnastycznej, zajęcia taneczne
Godziny otwarcia uwagi
godziny otwarcia wynikają z wniosków złożonych przez rodziców.
Godziny otwarcia od
6.00
Koła zainteresowań
Uczniowie mogą brać udział w dodatkowych zajęciach z języka hiszpańskiego, plastycznych i muzycznych.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2021/2022
25
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula RODO