Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego
Adres
Boranta 2, 61-608 Poznań
Telefon
61 8202-172
Fax
61 8202-172
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Mariola Głuszczak
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Pawilon - odzielny budynek, w którym odbywaja sie zajęcia dla dzieci z oddziału przedszkolnego
  • Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego
  • Sala zajęć
  • Kącik zabaw
  • Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego
Opis

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 60 mieści się w odrębnym budynku wolnostojącym. Od września 2021r. będzie funkcjonował  jeden oddział przedszkolny dla dzieci 6- letnich czynny w godzinach od  7.30 do 16.30. Zajęcia z obowiązkowego przygotowania przedszkolnego będą odbywały się w godzinach od 8:00 do 13:00. Zajęcia w grupie przedszkolnej będą prowadzone przez dwóch nauczycieli. Dzieci oddziału przedszkolnego mają darmową opiekę. Rodzice mogą wykupić dziecku obiad przygotowywany przez zewnętrzną firmę cateringową. Sala wyposażona jest w pomoce dydaktyczne dostosowane dla dzieci 6 letnich. Dzieci korzystają z nowego placu zabaw. Dzieci oddziału przedszkolnego aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, poprzez udział w projektach edukacyjnych, uroczystościach szkolnych, festynach, akcjach organizowanych przez szkołę.

Osiągnięcia

Dodatkowe zajęcia

Codzienne zajęcia wzbogacane są lekcjami bibliotecznymi, zajęciami plastycznymi, sportowo-ruchowymi, spotkaniami z ciekawymi ludźmi, wyjściami do teatru, wycieczkami.

Godziny otwarcia uwagi
8:00 - 13:.00 zajęcia w oddziale przedszkolnym, 7.30 - 8:00 oraz 13:00 - 16:30  zajęcia opiekuńczo - wychowawcze oraz zajęcia dodatkowe
Historia
Historia naszej szkoły swymi początkami sięga czasów zaborów. Naramowickie dzieci rozpoczęły naukę 7 stycznia 1833 roku w wybudowanym trzy lata wcześniej z gliny i krytym słomianą strzechą budynku. Pierwszym nauczycielem został zaprzysiężony 19 grudnia 1832 roku Fryderyk Sieg. Początkowo uczęszczały do niej tylko dzieci z dworu i wsi Naramowice. W 1835 roku przyłączono do obwodu szkolnego Naramowice wsie Sołacz i Urbanowo. Jednak już po dwóch latach przestały one uczęszczać do naszej szkoły ze względu na dużą odległość, którą musiały codziennie pokonywać. W okresie zaborów baza materialna szkoły była stale wzbogacana. Oprócz drobnych inwestycji, jak wybudowanie stodoły, zewnętrznych ubikacji, wstawienie pompy do szkolnej studni czy bieżących remontów, w 1867 roku oddano do użytku nowy budynek (obecnie ul. Rubież 18). Możliwe to było dzięki dobroczynnym gestom m.in. inspektora szkolnego księdza kanonika Brzezińskiego, który darował szkole list zastawny o wartości 50 talarów. Odsetki od tej kwoty przeznaczył na zakup przyborów szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin. Także zmarły 31 sierpnia 1862 roku dobroczyńca szkoły, miejscowy dziedzic, Jakub Moraczewski w testamencie zapisał 1000 talarów na budowę nowej szkoły ( tej z 1867 r.). W trzecim budynku przy obecnej ulicy Rubież 20 lekcje zaczęto w 1910 roku. Funkcjonował on jako Szkoła Podstawowa nr 60 w Poznaniu do 31 sierpnia 1965 roku, kiedy oddano do użytku szkołę przy ulicy Boranta 2.
Koła zainteresowań

Godziny otwarcia od
7.30
Personel

W oddziale przedszkolnym jest zatrudniony wykwalifikowany personel z uprawnieniami. 
Organ prowadzący
m. Poznań
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2021/2022
25
Drzwi otwarte
Zapraszamy rodziców na spacer wirtualny po szkole i oddziale przedszkolnym
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji