Poznań
Przedszkole
Szkoła Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego
Zespół szkół
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5
Adres
Głuszyna 187, 61-329 Poznań
Telefon
61878-80-06
Fax
618788-119
E-mail
sp53@poznan.interklasa.pl
Strona www
http://www.sp53.poznan.pl
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego
  • Szkoła Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego
  • Szkoła Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego
Opis
Dzieci z oddziału przedszkolnego przebywają w sali wyposażonej w kreatywne zabawki, nowoczesne pomoce dydaktyczne i audiowizualne w wydzielonej części budynku. Dzieci korzystają z sali gimnastycznej i smacznych posiłków przygotowywanych w szkolnym barze. Mają możliwość uczenia się języka angielskiego i informatyki. Mogą uczestniczyć w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, logopedii i rytmiki. Otoczone są opieką pedagoga i psychologa, co daje możliwość wyrównywania szans edukacyjnych i dobrego startu szkolnego. Dzieci uczestniczą w: przedstawieniach teatralnych, koncertach, wycieczkach, rajdach, projektach edukacyjnych. Dzięki temu są zintegrowane ze starszymi kolegami i przyszłymi nauczycielami. Szkoła posiada własny kolorowy plac zabaw finansowany z programu " Radosna szkoła " oraz leśną ścieżkę edukacyjną " Dolina Głuszynki "
Osiągnięcia
Od wielu lat uczniowie przechodzą diagnozę wstępną i kilkakrotne badanie umiejętności. Wyniki wykazują, że absolwenci oddziału przedszkolnego dobrze adaptują się do wymagań szkolnych, co sprawia że mniej stresują się i prawidłowo rozwijają, osiągając znakomite wyniki w późniejszych etapach edukacji. Stała współpraca z przedszkolami osiedlowym i ratajskimi oraz oddziałem przedszkolnym w SP - 63 oraz SP w Czapurach, daje wymierne wyniki we wspólnie organizowanych konkursach, potyczkach sportowych, wyjazdach integracyjnych.
Godziny otwarcia uwagi
Możliwość uzgodnienia godzin otwarcia oddziału przedszkolnego.
Godziny otwarcia od
6
Personel
Dwóch nauczycieli wychowawców, pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, pielęgniarka szkolna
Kontakty zagraniczne
Studenci z całego świata prowadzą zajęcia w ramach projektu realizowanego AIESEC,realizacja projektów międzynarodowych, w ramach e-learningowej platformy edukacyjnej eTwinnng.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe