Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego
Zespół szkół
Adres
Głuszyna 187, 61-329 Poznań
Telefon
61878-80-06
Fax
618788-119
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego
  • Szkoła Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego
  • Szkoła Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego
  • Szkoła Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego
Opis

Dzieci z oddziału przedszkolnego przebywają w salach wyposażonych w inspirujące zabawki rozwijające kreatywność, nowoczesne pomoce dydaktyczne i audiowizualne. Dzieci korzystają z sali gimnastycznej i smacznych posiłków przygotowywanych w szkolnym barze. Mają możliwość uczenia się języka angielskiego i elementów programowania. Mogą uczestniczyć w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, logopedii i rytmiki. Otoczone są opieką pedagoga i psychologa, co daje możliwość wyrównywania szans edukacyjnych i dobrego startu szkolnego. Dzieci uczestniczą w: przedstawieniach teatralnych, koncertach, wycieczkach, rajdach, projektach edukacyjnych. Dzięki temu są zintegrowane ze starszymi kolegami i przyszłymi nauczycielami. Szkoła posiada własny kolorowy plac zabaw finansowany z programu " Radosna szkoła ". Dbając o rozwój dziecka szkoła oferuje działania innowacyjne: poszerzające wiedzę i kształtująe umiejętności mające wpływ na osiągnięcia gotowości szkolnej.

Osiągnięcia
Dzieci są objęte diagnozą wstępną, pozwala to na osiąganie bardzo dobrych wyników w późniejszych etapach edukacji. Stała współpraca z innymi przedszkolami i oddziałami przedszkolnymi w okolicznych szkołach podstawowych pozwala na współorganizowanie konkursów, zawodów sportowych, wyjazdów integracyjnych.
Godziny otwarcia uwagi
Możliwość uzgodnienia godzin otwarcia oddziału przedszkolnego.
Godziny otwarcia od
6.00
Personel
Dwóch nauczycieli wychowawców, pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, pielęgniarka szkolna
Kontakty zagraniczne

Drzwi otwarte
23 luty 2019 ( sobota )  od godziny 9.00 do 12.00
Organ prowadzący
Urząd Miasta Poznania - Wydział Oświaty
Koła zainteresowań
Kółko teatralne, Drużyna Zuchowa 18 Wildeckiej Gromady Zuchowej " Nibylandia " - proponuje zajęcia harcerskiego wtajemniczenia, naukę przez zabawę, rozwój zainteresowań i  kształtowanie zdolności interpersonalnych
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe