Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego
Zespół szkół
Adres
Głuszyna 187, 61-329 Poznań
Telefon
61878-80-06
Fax
618788-119
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Barbara Osiak
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego
  • Szkoła Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego
  • Szkoła Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego
  • Szkoła Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego
Opis

Dzieci z oddziału przedszkolnego przebywają w sali wyposażonej w inspirujące zabawki rozwijające kreatywność, nowoczesne pomoce dydaktyczne i audiowizualne. Korzystają z sali gimnastycznej i smacznych posiłków przygotowywanych w szkolnej stołówce. Mają możliwość uczenia się języka angielskiego i elementów programowania. Mogą uczestniczyć w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, logopedii i rytmiki oraz warsztatach teatralnych. Otoczone są opieką pedagoga i psychologa, co daje możliwość wyrównywania szans edukacyjnych i dobrego startu szkolnego. Dzieci uczestniczą  w przedstawieniach teatralnych, koncertach, wycieczkach, rajdach, projektach edukacyjnych. Dzięki temu są zintegrowane ze starszymi kolegami i przyszłymi nauczycielami. Szkoła posiada własny kolorowy plac zabaw finansowany z programu " Radosna szkoła ". Dbając o rozwój dziecka szkoła oferuje działania innowacyjne: poszerzające wiedzę i kształtujące umiejętności mające wpływ na osiągnięcia gotowości szkolnej, skumulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci.

Osiągnięcia
Dzieci są objęte diagnozą wstępną, pozwala to na osiąganie bardzo dobrych wyników w późniejszych etapach edukacji. Stała współpraca z innymi przedszkolami i oddziałami przedszkolnymi w okolicznych szkołach podstawowych pozwala na współorganizowanie konkursów, zawodów sportowych, wyjazdów integracyjnych. Realizacja innowacji pedagogicznej " Rola śpiewu, muzyki, tańca i układów ruchowych w rozwoju dzieci sześcioletnich "
Godziny otwarcia uwagi
Możliwość uzgodnienia godzin otwarcia oddziału przedszkolnego.
Godziny otwarcia od
6.00
Personel
Dwóch nauczycieli wychowawców, pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, pielęgniarka szkolna
Kontakty zagraniczne

Drzwi otwarte
Wirtualne drzwi otwarte od 24.02.2021r.  na stronie szkoły www.sp53.poznan.pl 
Organ prowadzący
Urząd Miasta Poznania - Wydział Oświaty
Koła zainteresowań
W szkole działają liczne koła zainteresowań, dzieci aktywnie działają w ramach pracy wolontariatu.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2021/2022
25
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
klauzula