Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca
Adres
os.Lecha 37, 61-294 Poznań
Telefon
61 877-77-91
Fax
61 877-77-91
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis
Oddziały "zerowe" mieszczą się na parterze budynku szkolnego. Stanowią go przestronne duże sale wyposażone w nowoczesne meble dostosowane do wieku dzieci, dużą ilość zabawek oraz pomocy dydaktycznych. Dzieci mają do dyspozycji 2 place zabaw usytuowane bezpośrednio przed budynkiem szkolnym. Kameralne warunki sprzyjają miłej, przyjaznej atmosferze, w której dzieci spędzają czas. Szkoła zapewnia opiekę medyczną - gabinet pielęgniarki szkolnej.
Dodatkowe zajęcia
W szkole odbywają się zajęcia sportowe o szerokim zakresie, prowadzone przez trenerów klubu WKS Grunwald i nauczycieli wychowania fizycznego- bezpłatne oraz dodatkowo płatne, prowadzone przez inne kluby sportowe. W klasach 2, 3 uczniowie korzystają z basenu. Na terenie szkoły prowadzone są ponadto zajęcia dodatkowe, bezpłatne- np. zespół wokalny, kółko muzyczne, fotograficzne, małego turysty, kółko przyrodnicze, historyczne, informatyczne, biblioteczne, literackie, scrabli oraz płatne- m.in. zajęcia taneczne, zarówno taniec towarzyski jak i nowoczesny; językowe. Uczniowie klas 0 korzystają także z opieki.logopedycznej.
Godziny otwarcia uwagi

Godziny otwarcia od
7-16:30
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe