Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka
Adres
Sarmacka 105, 61-616 Poznań
Telefon
+48 61 8206071
Fax
+48 61 8244040
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis
Szkoła znajduje się przy ulicy Sarmackiej, w obrębie osiedla Naramowice, w sąsiedztwie osiedla Bolesława Śmiałego. Położona jest wśród zieleni, w bezpiecznym i przyjaznym dzieciom miejscu. Nauczyciele naszej szkoły to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dbająca o wszechstronny rozwój uczniów. Staramy się stworzyć takie warunki, aby każde dziecko czuło się bezpiecznie, miało poczucie sukcesu na miarę swych możliwości, a efektywność nauczania była jak najwyższa. Jesteśmy szkołą publiczną, w której od 1998 roku istnieją klasy integracyjne. Dysponujemy podjazdami dla wózków inwalidzkich, łazienkami dla dzieci niepełnosprawnych, salkami do zajęć rewalidacyjnych (w tym rehabilitacji). szkoła umożliwia korzystanie z dowozu dla dzieci niepełnosprawnych. OFERTA SZKOŁY oddział „0” oddziały integracyjne w klasach I—VI zajęcia rewalidacyjne zajęcia informatyczne zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze zajęcia ogólnorozwojowe z psychologiem nauka pływania w klasach II—III nauka języków: niemieckiego i angielskiego gimnastyka korekcyjna opieka logopedyczna opieka psychologiczno — pedagogiczna BAZA SZKOŁY sale lekcyjne przytulne i kolorowe stołówka szkolna świetlica biblioteka sala gimnastyczna salka do gimnastyki korekcyjnej pracownia internetowa gabinet do zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych gabinet psychologa i pedagoga gabinet pielęgniarki boiska sportowe o sztucznej nawierzchni Plac zabaw "Radosna szkoła"
Osiągnięcia
Dbamy o to, aby uczniowie poznali bliższe i dalsze otoczenie. Uczestnicząc w różnego rodzaju wycieczkach, dzieci poznają lepiej swoje miasto, jego historię, zabytki, kulturę i przyrodę. Chodzą do kina, teatru, na koncerty muzyczne. Biorą udział w uroczystościach klasowych i szkolnych (Dzień Patrona, Dzień Sportu, andrzejki, mikołajki, jasełka, baliki karnawałowe), w warsztatach teatralnych. Przygotowują występy, przedstawienia dla kolegów i koleżanek, jak również dla rodziców. Wykazują się wiedzą i umiejętnościami w konkursach, organizują wystawy twórczości plastyczno — technicznej. Szkoła osiąga wysokie wyniki sprawdzianu klas VI uczniów niepełnosprawnych. Od wielu lat dzieci naszej szkoły zostają laureatami licznych konkursów międzyszkolnych: : Wojewódzki Turniej "Białe Pióra" Wojewódzki Konkurs Recytatorski Międzyszkolne Mistrzostwa Układów Tanecznych Mistrzostwa Wielkopolski Osób Niepełnosprawnych w Bocci Drużynowe Mistrzostwa Poznania w Tenisie Stołowym
Dodatkowe zajęcia
kurs języka angielskiego koło miłośników sztuki koncerty muzyczne — Pro Sinfonika zajęcia chóru grupa „Przyjaciele” szermierka tenis stołowy zastęp zuchów koło matematyczne „Pitagorasek” kurs tańca niektóre zajęcia są odpłatne
Godziny otwarcia od
8.00
Godziny otwarcia uwagi
13.00 - 17.00 - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
Personel
Wszyscy nauczyciele są wyspecjalizowani do pracy z dziećmi w oddziale przedszkolnym
Historia
Szkoła Podstawowa nr 48 w Poznaniu istnieje od 1938 roku. Od samego początku jej patronem jest generał Oswald Frank (ur. w 1882 r., zm. w 1934 r.) – dowódca Okręgu Korpusu nr 7 w Poznaniu, zasłużony oficer Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej. Jego imię nosiła szkoła jeszcze w pierwszych latach powojennych. Wkrótce potem zabroniono używania tego imienia (z przyczyn politycznych). Dopiero w 1989 roku znów mógł patronować naszej szkole. Był człowiekiem o wielkim sercu. To on i jego żona, Halina Frank (zm. w 1981 r.) byli zawsze otwarci na potrzeby innych. To oni ufundowali tereny, na których została zbudowana nasza szkoła. Powstała ona z myślą o dzieciach z biednych rodzin tej okolicy, aby umożliwić im dostęp do nauki i stworzyć warunki równego startu w dorosłe życie. Do dzisiaj cała nasza społeczność szkolna kultywuje ideę małżeństwa Franków – niesienie pomocy innym. Dzięki atmosferze wzajemnej życzliwości, serdeczności, w naszej szkole czują się znakomicie dzieci z różnych środowisk, o różnych potrzebach. Od 1998 roku istnieją u nas klasy integracyjne. W szkole przygotowano podjazdy dla wózków inwalidzkich, łazienki dla dzieci niepełnosprawnych, salki do zajęć rewalidacyjnych (w tym rehabilitacji). Uczniowie niepełnosprawni mogą korzystać z dowozu do szkoły. Szkoła organizuje dużo imprez: festyny, konkursy, rajdy, wycieczki, zielone szkoły itp. W styczniu 2003 roku otwarta została stołówka szkolna. Nasza placówka dała się poznać z bardzo dobrych stron: wysokiego poziomu nauczania, świetnej atmosfery, wielkiej życzliwości dla uczniów.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe