Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka
Adres
Sarmacka 105, 61-616 Poznań
Telefon
+48 61 8206071
Fax
+48 61 8244040
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Magdalena Stachowiak
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis

Szkoła znajduje się przy ulicy Sarmackiej, w obrębie osiedla Naramowice, w sąsiedztwie osiedla Bolesława Śmiałego Naszym celem jest stworzyć takie warunki, aby każde dziecko czuło się bezpiecznie, miało poczucie sukcesu na miarę swych możliwości, a efektywność nauczania była jak najwyższa. Do dzisiaj cała nasza społeczność szkolna kultywuje ideę małżeństwa Franków – niesienie pomocy innym. Nauczyciele naszej szkoły to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dbająca o wszechstronny rozwój uczniów oraz uwzględniająca ich indywidualne potrzeby. Jesteśmy szkołą publiczną, w której od 1998 roku istnieją klasy integracyjne.

Umożliwiamy korzystanie z dowozu dla dzieci niepełnosprawnych, ponadto budynek posiada udogodnienia i dostosowania dla takich dzieci. Nasza placówka dała się poznać z bardzo dobrych stron: wysokiego poziomu nauczania, świetnej atmosfery, wielkiej życzliwości dla uczniów, a dzięki przeprowadzonej modernizacji i przebudowie- warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji.

OFERTA SZKOŁY

oddział „0”- oddział przedszkolny, oddziały integracyjne w klasach I-VIII, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia komputerowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia ogólnorozwojowe z psychologiem, nauka pływania w klasach II-III, nauka języków: niemieckiego i angielskiego, gimnastyka korekcyjna, opieka logopedyczna, opieka psychologiczno-pedagogiczna

BAZA SZKOŁY

nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, stołówka, świetlica, biblioteka, duża sala gimnastyczna, salka do terapii sensorycznej oraz do pracy metodą biofeedback,  pracownia komputerowa, gabinet do zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych, gabinet psychologa i pedagoga, gabinet pielęgniarki, boiska sportowe o sztucznej nawierzchni, plac zabaw "Radosna szkoła".
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Dbamy o to, aby uczniowie poznali bliższe i dalsze otoczenie. Uczestniczą w różnego rodzaju wycieczkach, dzieci poznają lepiej swoje miasto, jego historię, zabytki, kulturę i przyrodę. Chodzą do kina, teatru, na koncerty muzyczne. Biorą udział w uroczystościach klasowych i szkolnych (Dzień Patrona, Dzień Sportu, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Baliki karnawałowe), w warsztatach teatralnych. Przygotowują występy, przedstawienia dla kolegów i koleżanek, jak również dla rodziców. Wykazują się wiedzą i umiejętnościami w konkursach, organizują wystawy twórczości plastyczno-technicznej.

Szkoła osiąga wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Od wielu lat dzieci naszej szkoły zostają laureatami licznych konkursów międzyszkolnych, wojewódzkich: Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego (laureat), Wojewódzki konkurs Matematyczny(finalista), Wojewódzki Turniej "Białe Pióra" Wojewódzki Konkurs Recytatorski, Międzyszkolne Mistrzostwa Układów Tanecznych Mistrzostwa Wielkopolski Osób Niepełnosprawnych w Bocci

Dodatkowe zajęcia
kurs języka angielskiego,religia, zajęcia taneczno- muzyczne, Przyjaciele Zipieggo- projekt psychoedukacyjny, terapia pedagogiczna, logopedia, gimnastyka korekcyjna
Godziny otwarcia od
7.00
Godziny otwarcia uwagi
13.00 - 17.00 - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
Personel
Wszyscy nauczyciele są wyspecjalizowani do pracy z dziećmi w oddziale przedszkolnym
Historia

Historia

Szkoła Podstawowa nr 48 w Poznaniu istnieje od 1938 roku. Od samego początku jej patronem jest generał Oswald Frank (ur. w 1882 r., zm. w 1934 r.) – dowódca Okręgu Korpusu nr 7 w Poznaniu, zasłużony oficer Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej. Jego imię nosiła szkoła jeszcze w pierwszych latach powojennych. Wkrótce potem zabroniono używania tego imienia (z przyczyn politycznych). Dopiero w 1989 roku znów mógł patronować naszej szkole. Był człowiekiem o wielkim sercu. To on i jego żona, Halina Frank (zm. w 1981 r.) byli zawsze otwarci na potrzeby innych. To oni ufundowali tereny, na których została zbudowana nasza szkoła. Powstała ona z myślą o dzieciach z biednych rodzin tej okolicy, aby umożliwić im dostęp do nauki i stworzyć warunki równego startu w dorosłe życie. Od 1998 roku istnieją u nas klasy integracyjne. W styczniu 2003 roku otwarta została stołówka szkolna, a w latach 2018-2019 przeprowadzono rozbudowę i modernizację całej placówki oraz unowocześniono i wzbogacono wyposażenie sal lekcyjnych.

Organ prowadzący
Miasto Poznań
Drzwi otwarte

25 lutego 2020 w godzinach od 17.00 do 19.00

Koła zainteresowań

Kółka języka angielskiego, kółko matematyczne, kółko polonistyczne, Pomysłowe gry i zabawy stolikowe, zajęcia teatralne- Marionetki, Małe i duże kulturalne podróże, kółka sportowe- "Gry i zabawy w szermierce," Baw się na całego", W zdrowym ciele zdrowy duch", kółko taneczno- muzyczne, zajęcia psychoedukacyjne, kółko społeczne" Między Nami", Różni=Równi- kółko antydyskryminacyjne, Bajkoterapia, "Świetny ze mnie dzieciak", kółko fizyczne- „Bez Tarcia”

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
klauzula informacyjna