Poznań
Przedszkole
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Adres
Inowrocławska 19, 61-044 Poznań
Telefon
61 8709-350
Fax
61 8768-520
E-mail
spnr46@sp46.pl
Strona www
http://www.sp46.pl
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
  • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
  • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
  • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
  • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Opis
W naszej szkole działają dwie wspaniałe grupy zerówkowe- „Tygryski” i „Zajączki”. Nasi najmłodsi uczniowie oprócz zajęć dydaktyczno – wychowawczych wynikających z podstawy programowej biorą udział w atrakcyjnych bezpłatnych zajęciach dodatkowych. Poszukując najlepszych i najbardziej atrakcyjnych rozwiązań dla naszych podopiecznych wzbogacamy  działania  wprowadzając różne metody, np. Czytanie Globalne, Nauka Czytania Metodą Krakowską, Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss, Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona. Rozwijamy duszę artystyczne dzieci inspirując je do tworzenia ciekawych prac plastycznych korzystając z nietypowych materiałów oraz ucząc różnych technik. Tańczymy, śpiewamy, bawimy się w sali i na świeżym powietrzu. Uczestniczymy w licznych wycieczkach oraz bierzemy udział w konkursach i akcjach charytatywnych. W szkole funkcjonuje kameralna świetlica przeznaczona tylko dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz stołówka, w której każdego dnia można zjeść coś pysznego. Sale i szatnie są dogodnie usytuowane w budynku szkolnym. Mieszczą się na parterze, blisko innych strategicznych miejsc, np. wyjścia na boisko/ placu zabaw, stołówki, toalety oraz gabinetu lekarskiego. Dzięki temu dzieci czują się bezpiecznie i szybko odnajdują się w warunkach szkolnych. Szkoła posiada także monitoring, a teren wokół budynku jest duży i bezpieczny. Na terenie szkoły znajduje się ogrodzony plac zabaw oraz boiska. Zarówno dzieci, rodzice jak i nauczyciele mogą liczyć na wsparcie ze strony szkolnego pedagoga i psychologa oraz opieki zdrowotnej pielęgniarki i stomatologa. Wychowawczynie i inni nauczyciele współpracujący z grupą „Tygrysków” i „Zajączków” pamiętają, że spędzony przez dzieci czas w szkole powinien być pełen dobrych wrażeń, przeżyć i wspomnień i dbają o to, by było wiele powodów do uśmiechów, bo przecież „Gdy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”. ( J. Korczak)
Osiągnięcia
Bierzemy czynny udział w różnych konkursach organizowanych przez szkołę (I miejsce za najładniejszą Marzannę), jak i ogólnopolskich („Kocham przedszkole”, „Plastyczne inspiracje”). Realizujemy programy profilaktyczne: „Czyste powietrze wokół nas” oraz „Moje dziecko idzie do szkoły”. Uczestniczymy także w imprezach sportowych – Dzień Sportu, Mikołajki na sportowo. Razem z najbliższymi miło spędzamy czas podczas festynu rodzinnego, realizowanego latem. Wspólnie z klasami I-III bawiliśmy się na szkolnej dyskotece czy baliku karnawałowym. Współpracujemy m.in. ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Policją, Przedszkolem „Zielony Zakątek”, Zespółem Szkół Specjalnych nr. 105. Propagujemy i uwrażliwiamy dzieci na czytelnictwo w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” poprzez cykl „Brzechwa dzieciom” i zajęcia bajkoterapii.
Dodatkowe zajecia
religia, rytmika, logopedia, cykle eksperymentalne, cykl „Brzechwa dzieciom”, elementy Metody Krakowskiej, bajkoterapia, klub sportowy „Dzielni sportowcy”, klub taneczno – ruchowy „Tańczące zwierzaki”, „Moliki książkowe”, gimnastyka korekcyjna
Godziny otwarcia od
07:00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe