Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Adres
Inowrocławska 19, 61-044 Poznań
Telefon
61 8709-350
Fax
61 8768-520
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Tadeusz Badowski
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
  • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
  • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Opis

W szkole funkcjonuje jeden oddział przedszkolny. Najmłodsi uczniowie biorą udział w zajęciach  dydaktyczno - wychowawczych wynikających z podstawy programowej w godzinach 8:00- 13:00. Od 13:00- 17:00 dzieci mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo- wychowawczych. Zajęcia prowadzone są przez dwóch nauczycieli – wymiennie. Jeden nauczyciel prowadzi zajęcia edukacyjne, natomiast drugi nauczyciel po zajęciach tzw. obowiązkowych w sali oddziału przedszkolnego prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (dzieci nie przebywają w świetlicy szkolnej ze starszymi dziećmi ). Zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy i przy użyciu różnorodnych form przekazu. Podczas pracy nauczyciele korzystają z wielu metod takich jak Metoda Globalnego czytania czy Plan Daltoński, który umożliwia dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia oraz jego indywidualnej oceny postępów w pracy. Pragnąc rozwijać dusze artystyczne dzieci nauczyciele inspirują je do tworzenia ciekawych prac plastycznych korzystając z nietypowych materiałów oraz ucząc różnych technik. Zajęcia organizowane są zarówno w dostosowanej do potrzeb 6- latka sali jak i na boiskach szkolnych oraz placu zabaw. Dzieci biorą udział w licznych wycieczkach, warsztatach oraz konkursach. Placówka bierze również udział w różnorodnych akcjach charytatywnych, do czego bardzo chętnie przyłączają się wszyscy uczniowie. W szkole funkcjonuje stołówka, w której każdego dnia uczniowie mogą korzystać ze śniadań oraz obiadów. Sale i szatnie są dogodnie usytuowane w budynku szkolnym. Mieszczą się na parterze, blisko innych strategicznych miejsc, np. wyjścia na boisko/ placu zabaw, stołówki, toalety oraz gabinetu lekarskiego. Dzięki temu dzieci czują się bezpiecznie i szybko odnajdują się w warunkach szkolnych. Szkoła posiada także monitoring, a teren wokół budynku jest duży i bezpieczny. Zarówno dzieci, rodzice jak i nauczyciele mogą liczyć na wsparcie ze strony szkolnego pedagoga i psychologa oraz opieki zdrowotnej pielęgniarki i stomatologa.


Osiągnięcia

Dzieci biorą czynny udział w różnych konkursach organizowanych przez szkołę, jak i pozaszkolnych. Uczestniczą także w imprezach sportowych – Dzień Sportu, Mikołajki na sportowo. Razem z najbliższymi miło spędzają czas podczas festynu rodzinnego, realizowanego latem. Wspólnie z klasami I-III uczniowie oddziału przedszkolnego bawią się podczas baliku karnawałowego. Szkoła współpracuje m. in. ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Policją, Zespołem Szkół Specjalnych nr. 105. Propagujemy i uwrażliwiamy dzieci na czytelnictwo w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” poprzez cykl „Brzechwa dzieciom”.


Dodatkowe zajęcia

religia, rytmika, logopedia, cykl „Brzechwa dzieciom” klub taneczno – ruchowy, gimnastyka korekcyjna


Godziny otwarcia od
08:00
Drzwi otwarte
28 luty 2019r. godz. 17:00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe