Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej POZNAŃ
Adres
Harcerska 3, 61-011 Poznań
Telefon
+48 61 878-06-41
Fax
+48 61 878-06-41
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dorota Urbanowicz
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
 • Oddział Przedszkolny w SP45
 • Zabawa w oddziale przedszkolnym.
 • Czas zabawy w oddziale przedszkolnym w SP 45.
 • DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
 • ZABAWY W SALCE KOREKCYJNEJ
 • PLUSZOWY MIŚ JEST Z NAMI
 • PLAC ZABAW
 • WYSTĘPY STARSZYCH KOLEGÓW I KOLEŻANEK
 • ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY
 • SMACZNE POSIŁKI W NASZEJ STOŁÓWCE
 • SZKOŁA W OBIEKTYWIE
 • NASZE NOWE POMIESZCZENIA SANITARNE
 • ZABAWY NA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
 • SŁUCHAMY BAJEK
Opis
Od lat w naszej szkole prowadzimy oddział przedszkolny, w którym dzieci 5 i 6 letnie są przygotowywane do podjęcia nowych obowiązków w taki sposób, aby mogły odnosić sukcesy w dalszej nauce. Przełamywany jest stres adaptacyjny u dzieci przekraczających po raz pierwszy próg szkoły. Dzieci otrzymują wsparcie i pomoc nauczyciela-wychowawcy, by w radosny sposób podejmowały rolę „małego ucznia”. Mają stworzone warunki do rozwijania zainteresowań i uzdolnień; wspomagamy tych, którzy rozwijają się wolniej. Zajęcia odbywają się w przestronnej sali wyposażonej w pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne i kolorowe zabawki. Do dyspozycji dzieci jest wewnętrzny bajkowy plac zabaw. Nieodpłatnie prowadzone są zajęcia: rytmika, język angielski, dodatkowe zajęcia plastyczne, zapoznajemy dzieci z tajnikami technologii komputerowej. Dla dzieci ze wskazaniami lekarskimi prowadzone są bezpłatne zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. Zajęcia dydaktyczne trwają od godziny 8.00 do 13.00. Oddział przedszkolny funkcjonuje od 6.00 do 17.00, i po zajęciach obowiązkowych prowadzone są zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Dzieci mają możliwość korzystania z wyżywienia.
Osiągnięcia
Wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka traktujemy jako swój sukces i staramy się go osiągnąć poprzez: - przygotowanie dzieci do podjęcia nowych obowiązków w taki sposób, aby mogły odnosić sukcesy w dalszej nauce szkolnej, - przełamanie stresu adaptacyjnego u dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły próg szkoły, - wsparcie i pomoc nauczyciela - wychowawcy, aby w radosny sposób podejmowały rolę "małego ucznia", - stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań, - wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz wspomaganie tych, które rozwijają się wolniej, - wychowanie dzieci tak, aby sprawiały sobie i dorosłym radość.
Dodatkowe zajęcia
Dla dzieci istnieją bezpłatne zajęcia dodatkowe: logopedia, gimnastyka korekcyjna, religia, język angielski, zajęcia teatralne i zajęcia plastyczno-muzyczne, wyjścia do ZOO na zajęcia edukacyjne, udział w cyklicznych spotkaniach z Filharmonią Pomysłów, spotkania ze strażnikiem miejskim, wyjścia do Teatru Animacji, wyjścia do Fabryki Śmiechu "Michałek" oraz udział w cyklicznych imprezach klasowych ( np. Dzień Babci i Dziadka, wigilia klasowa, balik itp. ).
Godziny otwarcia od
6.00
Historia
Historia szkoły zaczęła się w roku szkolnym 1935/36. Przyczyną powstania drugiej placówki w dzielnicy Główna był szybki wzrost liczby dzieci spowodowany rozbudową dzielnicy robotniczej. Przy ulicy Harcerskiej powstała nowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 45 w Poznaniu. Dzieci rekrutowały się prawie wyłącznie z warstwy robotniczej, nadając szkole wyraźny rys społeczny. W czasie wojny na terenie szkolnym władze okupacyjne zorganizowały obóz mieszkalny dla robotnic niemieckich, zatrudnionych w zakładach wojskowych. Wszystkie pomoce naukowe, książki i przybory zostały zniszczone, a sprzęty wywiezione do szkół niemieckich w Śródmieściu. Walka z najeźdźcą i oswobodzenie miasta nie oszczędziły dzielnicy ani szkoły. Główna była oswobodzona dość późno, jako jedna z ostatnich dzielnic Poznania. Miały tu miejsce długotrwałe i szczególnie zażarte walki. Wojska hitlerowskie broniły zaciekle swych ostatnich pozycji. Większość zakładów przemysłowych i wiele domów mieszkalnych legła w gruzach. Oba budynki szkolne zostały mocno uszkodzone. Pierwsze spotkanie po wojnie miało miejsce 28 kwietnia 1945 roku. Wszyscy mieszkańcy zebrali się, przygotowano spisy uczniów i podział na dwie szkoły. Praca rozpoczęła się w bardzo trudnych warunkach, brakowało pomocy, podręczników, zeszytów, atramentu. Dzieci, które powinny kończyć szkołę, nie potrafiły pisać ani czytać i zasiadały w ławkach obok siedmiolatków. Niewielka była liczba dzieci, których rodzice mimo trudności wojny uczyli w domu czytania i pisania, niewielu systematycznie uczęszczało na tajne komplety. Najwyższą klasą, jaką udało się w szkole zorganizować, była klasa czwarta. Rok 1945 był dla szkoły rokiem trudnym, trwała odbudowa. Następne lata to ciągłe problemy lokalowe, częste zmiany nauczycieli, praca z dziećmi trybem normalnym i przyspieszonym w związku z zaległościami spowodowanymi okupacją. Mimo trudności placówka organizowała zbiórki darów dla biednych dzieci i kolonie letnie. Patronat opiekuńczy nad szkołą przejęły Zakłady Metalurgiczne „Pomet”. W roku 1958 w Polsce z okazji zobowiązań dla uczczenia III Zjazdu PZPR powstała społeczna akcja budowy szkół tysiąclecia „Tysiąc szkół na Tysiąclecie”. Nauczyciele szkoły jako pierwsi w Poznaniu zobowiązali się przez cały rok zbierać fundusze na budowę szkół. W ślad za nauczycielami do akcji włączyli się pracownicy Zakładów „Pomet”. Następnie inne zakłady z terenu dzielnicy przystąpiły do akcji. Budowa szkoły trwała dwa lata. W sierpniu 1963 roku odbył się odbiór techniczny i zaczęły się przygotowania do uroczystości otwarcia. Inauguracja nastąpiła 3 września 1963 roku, jednocześnie nadano szkole imię Ludwika Waryńskiego i dokonano aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Szkoła Podstawowa nr 45 w Poznaniu od roku 1962 do roku 2000 zajmowała dwa budynki. W mniejszym uczyły się dzieci z klas I-III, a w głównym klasy IV-VIII. Od września 2000 roku w związku z reformą oświatową mniejszy budynek został przekazany nowopowstałemu gimnazjum, a główny budynek pozostał siedzibą szkoły podstawowej z klasami I-VI. Szkoła położona jest w centrum Osiedla Główna, tuż przy stadionie Towarzystwa Sportowego „Polonia”. Uczy się w niej około 300 dzieci. Od kilku lat uczniowie rozwijają swoje talenty w klasach sportowych o profilu piłka nożna. We wrześniu 2007 roku podczas Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2007/2008 nadano szkole imię Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej „Poznań”.
Godziny otwarcia uwagi
Oddział przedszkolny funkcjonuje w godz. 6.00 - 17.00. Po zajęciach tzw. obowiązkowych ( 8.00 - 13.00 ) są prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Organ prowadzący
Miasto Poznań
Drzwi otwarte
w dniu 28 lutego 2019r. o godz. 17.00
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2021/2022
50
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
RODO