Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Bolesława Chrobrego
Zespół szkół
Adres
Różana 1/3, 61-577 Poznań
Telefon
61-833-03-20
Fax
61-8351-417
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
 • Budynek
 • Sala lekcyjna
 • Poznajemy różne zwyczaje
 • Prace konkursowe dzieci
 • Dzień misia
 • Dzień misia
 • Festyn szkolny
 • Festyn szkolny
 • Teatrzyk przedszkolny
 • Teatrzyk przedszkolny
 • Teatrzyk przedszkolny
Opis
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W NASZEJ SZKOLE Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w oddziale przedszkolnym odbywają się w godzinach od 8:00 do 13:00. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wykwalifikowanego w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w sali przystosowanej i wyposażonej stosownie do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi zapewniamy dla dzieci bezpłatną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 6:30 do 16:30, które również prowadzone są przez nauczyciela specjalistę. W tym czasie dzieci mogą korzystać z szerokiej oferty zajęć dodatkowych: język angielski, zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne, czytelnicze, zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu mogą odbywać się na szkolno-przedszkolnym placu zabaw. Szkolne życie przedszkolaka urozmaicone jest licznymi konkursami, wycieczkami, wyjściami do muzeów, teatru oraz uroczystościami okolicznościowymi (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, festyn szkolny, uroczystości świąteczne i klasowe). Organizujemy opiekę psychologiczno-pedagogiczną: w szkole zatrudniony jest psycholog i pedagog. Ponadto dzieci mogą korzystać z opieki szkolnej pielęgniarki i szkolnego stomatologa, których gabinety znajdują się w budynku szkoły. Dzieci pozostające na popołudniowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze mogą korzystać na Państwa życzenie z odpłatnych posiłków w stołówce szkolnej. KSZTAŁCIMY UMYSŁY I ROZWIJAMY TALENTY SPORTOWE W klasach 1-3 edukacji wczesnoszkolnej realizujemy nauczanie języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W klasie piątej nasi uczniowie rozpoczynają naukę informatyki. Ponadto w naszej szkole, począwszy od klasy czwartej, prowadzona jest klasa sportowa o profilu szermierczym. Szkoła współpracuje od wielu lat z AZS AWF Poznań oraz Poznańskim Towarzystwem Hokejowym. W związku z tym, w klasie pierwszej wprowadzamy na lekcjach wychowania fizycznego elementy tych dyscyplin sportu. CERTYFIKATY NASZYM ZNAKIEM JAKOŚCI Nasza szkoła posiada certyfikaty: „Szkoła z klasą”, „Nauczyciel z klasą” oraz honorowy tytuł „Szkoły otwartej na Unię Europejską”, "Wielkopolski Styl", "Złota 50-tka Szkół Bliżej Unii Europejskiej". Uczestniczymy w programie edukacyjno - profilaktycznym "Szklanka Mleka" i "Owoce w Szkole" . ZABYTKOWE, KLIMATYCZNE WNĘTRZA – NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE Szkoła posiada: dwie pracownie komputerowe, pracownie interaktywne, Centrum Multimedialne, salę gimnastyczną i szermierczą, siłownię, aulę, bogatą skomputeryzowaną bibliotekę oraz internetowy dostęp rodziców do systemu kontroli ocen i frekwencji. DRZWI OTWARTE 16 luty 2016 r. godzina 17:00 Zapraszamy Państwa wraz z pociechami.
Osiągnięcia
Po ukończeniu oddziału przedszkolnego w naszej szkole, dzieci są doskonale przygotowane do nauczania szkolnego. Mogą dalej kształcić się, rozwijać i realizować swoje zainteresowania w murach naszej szkoły, co zapewnia ciągłość działań dydaktyczno-wychowawczych.
Godziny otwarcia uwagi
Po zakończeniu zajęć dzieci mogą korzystać z zajęć wychowawczo-opiekuńczych w godz. 6.30 - 16.30.
Godziny otwarcia od
8:00
Personel
NASZĄ MOCNĄ STRONĄ - DOŚWIADCZONA KADRA. Mamy sprawdzoną i doświadczoną kadrę pedagogiczną.Zapewniamy dzieciom opiekę pedagoga, psychologa, pielęgniarki szkolnej i stomatologa.
Dodatkowe zajęcia
Dzieci z wadą wymowy mają zapewnioną specjalistyczną pomoc szkolnego logopedy, natomiast dzieci wymagające korygowania wda postawy objęte są gimnastyką korekcyjno - kompensacyjną.
Historia
Szkoła ma swoją siedzibę w zabytkowym budynku pochodzącym z 1914 r.
Koła zainteresowań
koło plastyczne, muzyczne, sportowe.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe