Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddz. Integr. im. Mieszka I
Adres
Garbary 82, 61-758 Poznań
Telefon
852-28-00
Fax
061 852-28-00
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddz. Integr. im. Mieszka I
Opis
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 mieści się na Starym Mieście. Teren szkoły wraz z ogródkiem jest bezpieczny dla dzieci. Sale, w których bawią się i uczą pięcio- i sześciolatki mieszczą się w wydzielonym miejscu na I piętrze. Tuż obok znajdują się toalety dostosowane do potrzeb dzieci. W naszym oddziale przedszkolnym panuje pogodna atmosfera, w której dzieci zawsze mogą liczyć na życzliwość nauczycieli, ich pomoc w trudnościach. Powierzone nam dzieci objęte są wszechstronną opieką. Wielostronne kształcenie realizujemy w działaniu poprzez zabawę oraz w poszerzaniu zainteresować pozwalających rozwijać zdolności dzieci. Tradycją jest stała współpraca z okolicznymi przedszkolami, do których zapraszane są dzieci na wspólne zabawy. Śniadania dzieci spożywają w stołówce szkolnej w czasie przeznaczonym tylko dla nich. Mogą także korzystać z obiadów szkolnych.
Osiągnięcia
Dzieci są bardzo dobrze przygotowane pod względem dydaktycznym i emocjonalnym do podjęcia nauki w klasie I, stanowią zintegrowany zespół klasowy.
Dodatkowe zajęcia
Dodatkowe zajęcia na różnych poziomach edukacyjnych): - język angielski, gimnastyka korekcyjna - zajęcia sportowe różnych dyscyplin, - pływanie na Termach Maltańskich dla klas II i III - koła zainteresowań - udział w różnorodnych Projektach - zajęcia wyrównywania wiedzy - zajęcia indywidualne wspomagające rozwój ucznia - religia umieszczona jest w planie nauczania - dzieci uczestniczą w uroczystościach i zabawach organizowanych przez młodsze klasy - porady psychologa, pedagoga i logopedy
Godziny otwarcia uwagi
Oddziały świadczą całodzienną , bezpłatną opiekę ( poza wyżywieniem ), są nieferyjne, prowadzone przez dwóch nauczycieli - (wymiennie). Po zajęciach obowiązkowych prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Historia
Szkoła , w której mieszczą się oddziały przedszkolne w 2017 roku będzie obchodzić swoje 100.lecie istnienia. Szczegółowe informacje o szkole na stronie www.sp40.poznan.pl
Koła zainteresowań
Religia umieszczona jest w planie nauczania. Dzieci uczestniczą w bezpłatnych zajęciach rytmicznych i zabawie z językiem angielskim, w uroczystościach i zabawach organizowanych przez młodsze klasy oraz imprezach np. Pasowanie, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Patrona Szkoły, Dzień Sportu, Dzień Dziecka itp.Uczestniczą również w zajęciach w bibliotece szkolnej.
Personel
Zajęcia w oddziale przedszkolnym prowadzą wykwalifikowani nauczyciele: wychowania przedszkolnego,języka angielskiego, wychowania fizycznego, zajęć logopedycznych, religii i rytmiki.
Godziny otwarcia od
6:00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe