Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego
Zespół szkół
Adres
Berwińskiego 2/4, 60-765 Poznań
Telefon
61 866-35-79
Fax
61 866-19-41
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego
Opis
Szkoła mieści się w centrum dzielnicy Grunwald. Prowadzi oddziały przedszkole zapewniające dzieciom całodzienną, bezpłatną opiekę poza wyżywieniem, z którego dzieci mogą skorzystać w formie odpłatnych posiłków (śniadanie, dwudaniowy obiad, napoje). Każdy oddział przedszkolny powierzany jest 2 wychowawcom, którzy realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie (25 godz. tygodniowo), a po ich zakończeniu prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W oddziałach przedszkolnych organizowane są zajęcia o atrakcyjnych dla dzieci treściach, z zastosowaniem różnorodnych form i metod pracy. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom psycholog i pedagog szkolny oraz logopeda; dzieci mogą również skorzystać z zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz zajęć dodatkowych: religii, języka angielskiego, rytmiki (bezpłatnie). W szkole funkcjonuje również gabinet pielęgniarki szkolnej oraz stołówka szkolna oferująca ciepłe, pożywne posiłki. Zajęcia wychowania przedszkolnego realizowane są w dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne salach, w ich trakcie dzieci mają możliwość skorzystania zarówno z boisk szkolnych, placu zabaw, sali gimnastycznej, jak i sali do zajęć gimnastyki korekcyjnej, sali do zajęć logopedycznych, auli szkolnej.
Osiągnięcia
Szczegółowe informacje na temat osiągnięć placówki można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.zsipo.poznan.pl
Dodatkowe zajęcia
Bezpłatnie w Szkole organizowane są zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, hokeja na trawie. Odpłatnie Szkoła może zorganizować zajęcia dodatkowe według zgłoszonych przez rodziców dzieci propozycji.
Godziny otwarcia uwagi
Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego uczestniczą w zajęciach w godzinach 8.00-13.00 Po godzinie 13.00 prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Godziny otwarcia od
7.00 (uzależniona od złożonych przez rodziców wniosków)
Personel
Wykwalifikowana kadra zapewnia płynną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dzieciom zapewniona jest również pomoc specjalistów: pedagoga, psychologa szkolnego, nauczyciela logopedy, nauczyciela zajęć gimnastyki korekcyjnej.
Koła zainteresowań
Szkoła oferuje możliwość uczestniczenia dzieci w licznych kołach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania: plastycznych, teatralnych, artystycznych, sportowych, zgodnie z propozycjami dzieci ich rodziców.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe