Poznań
Przedszkole
Szkoła Podstawowa nr 22 im. A. T. Działyńskiego
Zespół szkół
Zespół Szkół nr 2
Adres
Hangarowa 14, 60-409 Poznań
Telefon
61 841-74-10
Fax
61 8417-410
E-mail
sekretariat@szkolatytusa.pl
Strona www
http://www.szkolatytusa.pl
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis
W roku szkolnym 2016/2017 nie tworzy się oddziału przedszkolnego w szkole.
Dodatkowe cechy