Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii
Zespół szkół
Adres
os. Zwycięstwa 101, 61-643 Poznań
Telefon
823-17-91
Fax
618250645
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis
Samodzielny budynek, trzy sale gimnastyczne, świetlica (godziny pracy:6.30-16.30), obiad dwudaniowy w cenie 7 zł, zajęcia w grupie ,,0" od 6.30-16.30, zajęcia lekcyjne do godziny 14.30, większość zajęć w klasach I-VI prowadzona w jednej sali (bez przechodzenia dzieci),2 boiska ze sztuczną nawierzchnią ( do piłki nożnej i koszykowej), bieżnia lekkoatletyczna, pracownia komputerowa z 25 stanowiskami, internetem, funkcjonująca kawiarenka internetowa po zajęciach lekcyjnych, część sal lekcyjnych wyposażona w gniazda internetowe, na wyposażeniu szkoły znajduje się sprzęt multimedialny, laptopy wykorzystywane przez nauczycieli podczas lekcji, opieka higienistki. Zajęcia i konsultacje psychologa i pedagoga szkolnego
Dodatkowe zajecia
Zajęcia taneczne, zajęcia z taekwondo, aikido, chór szkolny, zajęcia z technik szybkiego zapamiętywania i uczenia się, koło ekologiczne, zajęcia z rzeźby, zajęcia na pływalni.
Godziny otwarcia uwagi
Swietlica 6.30-16.30 grupa ,,0" od 6.30 - 16.30 zaj. lekcyjne 8.00-14.30 po godz.14.30 - zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe