Systemowa obsługa rekrutacji
Poznań
Adres
Promyk 4, 60-393 Poznań
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis

Szkoła Podstawowa nr 91 im. J. Wybickiego w Poznaniu mieści się u zbiegu ulic Bukowska a Bułgarska wewnątrz osiedla ks. J. Popiełuszki. Została powołana do funkcjonowania decyzją Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2016r. W szkole uczyć się będą uczniowie klas I, IV, VII ogólnych i VII dwujęzycznych z językiem niemieckim.

Szkoła posiada nowoczesną bazę w każdej klasie tablice interaktywne a od 2012 roku dwie nowoczesne sale językowe do nauki języków obcych na 16 stanowisk indywidualnych. Boisko ze sztuczną trawą oddane w 2013r oraz szkolną siłownię, salę do aerobiku. Uczniowie zdobywają wysokie osiągnięcia sportowe zarówno w grach zespołowych jak i indywidualnych. Szkoła udostępnia uczniom osobiste kodowane szafki.

Każda klasa posiada łącze internetowe komputer dla nauczyciela a szkoła pokryta zasięgiem WiFi, uczniowie mogą korzystać z udostępnionego hot spotu. Pracujemy jednozmianowo lekcje kończą się o godzinie 15:05 po czym rozpoczynają się różnorodne zajęcia dodatkowe: wspomagające i rozwijające i doskonalące różnorodne umiejętności.

Od kilku lat prowadzimy dzienniczek internetowy jako formę bezpośredniej informacji o postępach uczniów dla rodziców oraz comiesięczne konferencje wspomagające proces wychowawczo edukacyjny.

Zapewniamy uczniom opiekę medyczną stomatologa i szkolnej pielęgniarki, dla łasuchów szkolny barek „Smaczek” oferuje smaczne i zdrowe produkty.

Budynek szkolny jest monitorowany. Współpracujemy z Wydziałem Prewencji Policji Poznań Grunwald, odbywają się spotkania w ramach programu „Bezpieczna szkoła”, oraz „Szkoła wolna od przemocy i narkotyków, uzyskując kolejne certyfikaty.

"SZOK !" to, Szkolny Ośrodek Kariery" pozwalający na planowanie i wybór dalszego kształceni a lub nauki zawodu, przygotowując ucznia do życia i pracy w XXI wieku. Każdy uczeń zna swój styl uczenia co zwiększa jego efektywność i wyniki w nauce.

Uczestnictwo w corocznym Ogólnopolskim Dniu Kariery umożliwia naszym uczniom promowanie swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w warsztatach przygotowanych przez CDZdM. Sprzyja to, rozwijaniu twórczego myślenia, samokształcenia i doskonalenia pracy nauczycieli w tym zakresie, wspomaga rodziców w wiedzy i tworzeniu partnerstwa wychowawczo edukacyjnego wpisując się w całoroczną ideę organizowania „Forum Osiągnięć Twórczych” promując innowacyjność i twórcze myślenie każdego ucznia.

OFERUJEMY:

 1. Szkołę sprzyjającą rozwojowi dziecka, otwartą na jego potrzeby oraz indywidualnie pomagającą mu osiągnąć sukces.
 2. Edukację opartą na najnowszych metodach uczenia, nastawioną na wspieranie dziecka.
 3. Wykwalifikowaną kadrę. Miłą, przyjazną i bezpieczną atmosferę.
 4. Sale lekcyjne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt edukacyjny, dostosowany do wymagań dziecka.
ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • Robotyka - nowoczesne zajęcia z programowania i budowania maszyn.
 • Warsztaty z elementami sensoplastyki bezpłatne zajęcia nowoczesnych technik plastycznych.
 • Sprawny maluch, zajęcia gimnastyczne z elementami współczesnego tańca.
 • Małe laboratorium, warsztaty przyrodniczo fizyczne, pokazujące świat w nietypowy sposób.
 • Zajęcia językowe, dodatkowe godziny wybranego języka, angielskiego lub niemieckiego.

NASZE ATUTY:

 1. Jednozmianowość nauczania.
 2. Świetlica z wydłużonym czasem pracy.
 3. Bezpieczna okolica z dogodnym dojazdem.
 4. Bezpłatne programy partnerskie związane z promocją zdrowej żywności,
 5. Bezpieczny, wewnętrzny plac zabaw oraz ogródek.
 6. Kompleksowa opieka pedagoga, psychologa, logopedy, pielęgniarki.
 7. Nowoczesne zajęcia z doradcą zawodowym już od I klasy!
 8. Kadra, która indywidualnie traktuje każdego ucznia, wspierając gow osiągnięciu sukcesu!
 9. Nowe wyposażenie sal, wykonane z ekologicznych, przyjaznych dziecku materiałów.
 10. Catering dostosowany do indywidualnej diety dziecka, uwzględniający wszystkie alergie.
Od 1 września 2017r. zostanie utworzona Klasa VII dwujęzyczna z językiem niemieckim każdego dnia.
Nabór po teście predyspozycji językowych.

Oferujemy:
 • język niemiecki 5 godzin,
 • język angielski lub hiszpański 3 godziny w tygodniu.

Nawiązana stała współpraca z VII LO im. Dąbrówki oraz XI LO. Obejmuje: nauczanie historii w j. niemieckim przez nauczycieli z VII LO oraz chemii w języku niemieckim przez nauczycieli XI LO , wspólne warsztaty językowe, uczestnictwo w zajęciach dwujęzycznych oraz udział w imprezach wspólnie z VII LO i XI LO.

Gwarantujemy:

 • poznanie języka przez działanie: insta.ling, kahoot
 • pracę za pomocą TIK,
 • naukę przez zabawę,
 • wielokanałowość jako metodę umożliwiającą nabywanie języka wszystkimi zmysłami i przyspieszającą proces nabywania języka,
 • poznawanie języka poprzez działanie= język obcy staje się narzędziem do zdobywania wiedzy,
 • profesjonale przygotowanie do dalszego etapu kształcenia,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • przygotowanie ucznia do świadomego uczenia się poprzez różne style i techniki uczenia się, poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji,
 • udział w Tygodniu Kina Niemieckiego, wycieczki do Niemiec,
 • warsztaty z native speakerem.

Strona WWW: www.sp91.pl
Dodatkowe cechy