Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
Adres
Promyk 4, 60-393 Poznań
Telefon
618618176
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Sławomir Eliks
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
Opis

Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego w Poznaniu, mieści się u zbiegu ulic Bukowskiej i Bułgarskiej, wewnątrz osiedla ks. Jerzego Popiełuszki. Placówka zaczęła funkcjonować na podstawie decyzji Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2017 roku.W latach 1966 - 1999 w budynku szkoły mieściła się Szkoła Podstawowa nr 91. Natomiast od1999 do sierpnia 2019 roku mieści się także Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego. Od 1 września 2019 roku szkoła będzie samodzielna Szkołą Podstawową nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Zachęcamy Rodziców, uczniów do zapisu do naszej szkoły od klasy IV -na wniosek Rodzica w terminie od 1-9 kwietnia w sekretariacie szkoły w godzinach 7:30 -15:30 do klas ogólnych oraz do klasy VII dwujęzycznej z językiem niemieckim każdego dnia-zapisy do 25-29marca /po teście predyspozycji językowych/ -w wymiarze 5h oraz języka angielskiego w wymiarze 3h, dwa przedmioty wykładane są w języku niemieckim: historia oraz informatyka.
W ramach klasy nawiązana jest stała współpraca z VII  i XI LO, która obejmuje nauczanie historii i informatyki po niemiecku, wspólne warsztaty językowe, zajęcia, imprezy. Wykorzystanie nowych technik nauczania języka typu: insta.ling, kahoot oraz użycie technologii komputerowych (TIK). Uczniowie w dwujęzycznej kasie VIII poznają język poprzez zabawę, działanie i doskonalą umiejętności na każdej lekcji. Szkoła oferuje także udział w Tygodniu Kina Niemieckiego, wycieczki edukacyjne do Niemiec oraz warsztaty z native speakerem.

OFERUJEMY:

1. Szkołę sprzyjającą rozwojowi dziecka, otwartą na jego potrzeby, dającą każdemu możliwość osiągnięcia sukcesu.

2. Edukację opartą na najnowszych metodach uczenia się, nastawioną na wspieranie dziecka.

3. Wykwalifikowaną kadrę, indywidualne podejście do ucznia. Miłą, przyjazną i bezpieczną atmosferę.

4. Sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt edukacyjny, dostosowany do wymagań rozwojowych dziecka.

5. Jednozmianowość nauczania.

6. Świetlicę, również dla klas IV - V, wewnętrzny plac zabaw.

7. Bezpłatne programy partnerskie, związane z dostarczaniem warzyw, owoców i mleka.

8. Opiekę stomatologa, pielęgniarki, pedagoga, psychologa.

9. Doradztwo zawodowe.

10. Catering.

11. Mediacje rówieśnicze, czyli warsztaty dla uczniów, kształcące umiejętność poprawnej komunikacji w sytuacji konfliktowej.

12. Zajęcia dodatkowe:

- Programowanie na dywanie - nowoczesne zajęcia z programowania i kodowania robotów edukacyjnych.

- Warsztaty sensoplastyczne - zajęcia z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.

- Fabryka Neuronków - warsztaty przyrodniczo- fizyczne.

- Zajęcia językowe - dodatkowe lekcje z wybranego języka.

- Szachy i gry logiczne - zajęcia łączące zabawę z nauką matematyki.

- Origami, świat składania papieru.

-zajęcia sportowe: gry zespołowe -piłka siatkowa, nożna, taniec.

13. Klasę VIII dwujęzyczną z wybranym językiem obcym aż do 5 razy w tygodniu.

14. Drugi język obcy już od pierwszej klasy.

15. Doskonalenie umiejętności matematycznych za pomocą gier logicznych (szachy, mancala, go).

Szkoła posiada nowoczesną bazę lokalową, w otoczeniu zieleni i ogrodu sensorycznego. W każdej sali lekcyjnej posiadamy tablice interaktywne, a od 2012 roku mamy dwie nowoczesne sale językowe do nauki języków obcych, przystosowane na 16 indywidualnych stanowisk. W szkole są także: sala informatyczna, pracownia przyrodniczo - chemiczna, geograficzna, fizyczno - matematyczna.

W 2018 roku zostały oddane do użytku: wielofunkcyjne boisko, 3 torowa bieżnia oraz plac zabaw. Kompleks sportowy posiada dużą salę gimnastyczną, siłownię oraz salę do aerobiku. Uczniowie zdobywają wysokie osiągnięcia sportowe, zarówno w grach zespołowych, jak i indywidualnych. Każda sala posiada łącze internetowe, komputer dla nauczyciela, a szkoła posiada dostępne Wi-Fi. Uczniowie mogą korzystać z udostępnionego hot-spotu.

Pracujemy jednozmianowo, lekcje kończą się o 14:20. Po lekcjach rozpoczynają się różnorodne zajęcia dodatkowe, wspomagające, rozwijające oraz doskonalące umiejętności uczniów. Od września 2018 roku funkcjonują dwie świetlice szkolne, czynne od 6:30 do 17:00. Istnieje możliwość skorzystania z posiłków w formie cateringu, który spełnia wszystkie sugestie żywieniowe rodziców i dostarcza wybrane obiady.

Od kilku lat prowadzimy e-dziennik internetowy,formę bezpośredniej informacji o postępach uczniów dla rodziców oraz comiesięczne spotkania wspomagające proces wychowawczo- edukacyjny. Zapewniamy uczniom opiekę stomatologa, pielęgniarki, natomiast szkolny sklepik "Smaczek" oferuje dobre i zdrowe produkty.
Budynek szkoły jest monitorowany. Współpracujemy z Wydziałem Prewencji Policji Poznań - Grunwald, odbywają się spotkania w ramach programów: "Bezpieczna szkoła" oraz "Szkoła wolna od przemocy i narkotyków", o czym świadczą uzyskane certyfikaty.


W szkole mieści się Szkolny Ośrodek Kariery ("SZOK!"), który pozwala zaplanować i wybrać drogę dalszego kształcenia lub nauki zawodu, przygotować ucznia do życia i pracy w XXI wieku. Każdy uczeń zna swój styl uczenia się, co zwiększa jego efektywność i wyniki w nauce. W ramach doradztwa zawodowego, uczestniczymy w Ogólnopolskim Dniu Kariery. Umożliwia to uczniom promowanie swoich zainteresowań poprzez warsztaty przygotowane przez CDZdM. Sprzyja, to rozwijaniu twórczego myślenia, samokształcenia i doskonalenia. Doradztwo zawodowe wyposaża również rodziców w wiedzę o możliwościach dalszego rozwoju, wpisuje się w coroczną ideę organizowania "Forum Osiągnięć Twórczych", które wspomagają kreatywne podejście każdego ucznia.


DOJAZD:

Budynek Szkoły Podstawowej nr 91 znajduje się przy ulicy Promyk 4, na pograniczu dzielnic Poznań - Grunwald i Jeżyce. Teren szkoły wyznaczają ulice: Bukowska, Swoboda, Marcelińska, Bułgarska. Szkoła posiada dogodny dojazd komunikacją miejską, autobusami nr 159, 177, 148, 191 (przystanek ul. Swoboda), nr 163, 182 przystanek ul. Brzask.

Szkoła posiada także nowoczesny, zadaszony parking rowerowy.


Strona WWW: www.sp91.pl
e-mail: sekretariat@sp91.pl