Systemowa obsługa rekrutacji
Poznań
Adres
Wyspiańskiego 27, 60-751 Poznań
E-mail
sp33@33.poznan.pl
Strona www
www.33.poznan.pl
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis

Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi oraz zlokalizowane w odrębnym budynku XXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi mieszczą się przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu. Są to placówki z ogromnymi tradycjami, sięgającymi początku wieku XX. Zabytkowa architektura i wnętrza mają szczególny klimat, fakt ten wbrew pozorom, idealnie współgra z jedną znajnowocześniejszych baz dydaktycznych w mieście.

Kontynuując specjalność przekształcanego Gimnazjum nr 33 będziemy prowadzili klasy sportowe siatkarskie (od IV klasy) oraz klasy dwujęzyczne (od VII klasy).Oferta edukacyjna

Rekrutacja w roku 2018 dotyczy – poza klasami pierwszymi - klas czwartych i siódmych, gdzie oprócz sprofilowania ogólnego będą także oddziały siatkarskie, natomiast siódmoklasiści poza oddziałem sportowym (siatkarskim) będą mieli możliwość rozwijania swej wiedzy i umiejętności także w klasach dwujęzycznych.

Nauka w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej będzie odbywać się  w oddzielnym budynku, bez kontaktu ze starszymi uczniami.

• Plan lekcji i przerw dostosowany do nauczania wczesnoszkolnego, nie kolidujący z planami uczniów klas starszych.

• Świetlica z opiekunami zapewniającymi dzieciom rozwijające i wszechstronne zajęcia.

• Stołówka z całodziennym wyżywieniem serwująca zbilansowane posiłki.

• Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

• Opieka medyczna (pielęgniarska).

.Posiadamy pracownie komputerowe ze stałym światłowodowym łączem internetowym, sale do nauki języków obcych, całkowicie skomputeryzowaną bibliotekę, kamery oraz sprzęt cyfrowy, umożliwiający realizację zadań edukacyjnych na wysokim i jednoczenie nowoczesnym poziomie. Wszystkie sale lekcyjne i pracownie wyposażone są w komputery i sprzęt multimedialny.

Zespół zapewnia również stałą opiekę pedagogiczno–psychologiczną oraz pielęgniarską.

Do komunikacji z rodzicami i bieżącej obserwacji postępów młodzieży służy dziennik elektroniczny.

Na terenie szkoły działa bufet (stołówka) oraz sklepik szkolny.

Przy szkole działa 100 Poznańska Drużyna Harcerska im. Gen. St. Maczka.Uczniowie naszych szkół mają wspaniałe warunki do uprawiania sportu. Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych salach gimnastycznych, siłowni oraz na boiskach sportowych i w hali ARENA, a także w ramach kompleksu ORLIK oraz boiskach do siatkówki plażowej. Posiadamy także własną strzelnicę sportową.Szkoła posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, a także elektroniczny system komunikacji, za pośrednictwem monitorów umieszczonych w poszczególnych budynkach.
W ramach całego kompleksu oferowany jest dostęp do Internetu za pomocą Wi-Fi.Oprócz znajomości języka angielskiego szkoła pozwala opanować drugi język - niemiecki bądź hiszpański, z pomocą native speakera. Jesteśmy otwarci na świat, stąd też stała wymiana ze szkołą w Niemczech oraz udział w programie Erasmus+.

Języki
angielski, hiszpański, niemiecki
Dodatkowe cechy