Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi
Adres
os. Czecha 59, 61-288 Poznań
Telefon
61 8776058
Fax
61 8776058
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Marek Kordus
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis
Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi tworzy wraz z XVII Liceum Ogólnokształcącym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera. Jesteśmy jedyną szkołą w Wielkopolsce oferującą naukę w klasach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim, które objęte są patronatem Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce. Patronat ten zapewnia prowadzenie zajęć przez nauczycieli z Hiszpanii i nagrody dla najlepszych uczniów, natomiast naturalną konsekwencją wyboru nauki przez dwa lata (w klasie 7 i 8) w klasie dwujęzycznej jest kontynuowanie nauki w klasie dwujęzycznej w XVII Liceum Ogólnokształcącym. Po ukończeniu sześcioletniego cyklu nauki języka i przedmiotów w języku hiszpańskim istnieje możliwość zdania dodatkowych egzaminów i uzyskania oprócz polskiego również hiszpańskiego świadectwa dojrzałości. Stworzyliśmy bardzo dobre warunki ku temu, by również najmłodsi członkowie naszej społeczności szkolnej czuli się w szkole dobrze i bezpiecznie. Świetnie wyposażone sale lekcyjne edukacji wczesnoszkolnej oraz nowe pomieszczenie świetlicy zachęcają do dobrej nauki. Posiadamy tytuł „Szkoły z klasą”, przygotowywaliśmy też projekty w programie „Uczniowie z klasą”. Teatr szkolny wygrywa przeglądy teatralne, sami również organizujemy we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinom AMICI "Ratajski Przegląd Teatrów - Nocą z AMICI" - przedsięwzięcie o zasięgu ogólnopolskim. Jesteśmy uczestnikami programu „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”, prowadzimy też szereg innych przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym. Samorząd uczniowski organizuje i włącza się w wiele przedsięwzięć o charakterze charytatywnym. Uczniowie mogą uczestniczyć w międzynarodowych wymianach młodzieżowych i wycieczkach zagranicznych. Ciekawostką w szkole są dwie biblioteki, gdyż obok biblioteki szkolnej funkcjonuje filia Biblioteki Raczyńskich. Szkołę wyróżnia: nowoczesna baza - dwie pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym; pracownia multimedialna przeznaczona na lekcje różnych przedmiotów; kompleks obiektów sportowych z salami gimnastycznymi, siłownią, salą do aerobiku, kortem tenisowym, dwoma boiskami w tym jednym pokrytym sztuczną nawierzchnią, ponadstumetrową bieżnią o sztucznej nawierzchni, dwoma boiskami do siatkówki plażowej; bardzo dobre wyposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce naukowe (m.in. tablice interaktywne i dostęp do Internetu); wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna; szeroka oferta kół zainteresowań i zajęć sportowych; otwartość na potrzeby i problemy uczniów. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Każdy uczeń otrzymuje osobną szafkę na ubrania i przybory. Lekcje trwają w godz. 8:00 – 15:25.
Języki
hiszpański, angielski, niemiecki